Invest Sweden

Nytt avtal ska öka forskningssamarbetet mellan Sverige och Japan

Pressmeddelande   •   Okt 15, 2010 11:13 CEST

Invest Sweden tecknar idag ett samarbetsavtal med japanska Shionogi, ett av Japans största läkemedelsbolag. Avtalet ska leda till nya forskningsprojekt kring bland annat infektionssjukdomar och smärta.

Invest Swedens generaldirektör Per-Erik Sandlund och Shionogi & Co Ltd. VD Isao Teshirogi undertecknade ett så kallat memorandum of understanding (MoU) vid en ceremoni på Sveriges ambassad i Tokyo i samband med firandet av Karolinska Institutet 200 år. Enligt avtalet ska Invest Sweden och Shionogi & Co Ltd samverka bland annat kring att identifiera och initiera forskningssamarbeten mellan svenska forskningsorganisationer och Shionogi & Co Ltd.

- Sverige ligger mycket långt fram inom vetenskap och teknologi, till exempel vid Karolinska Institutet. Möjligheten att forma gemensamma samarbeten med svenska institutioner kommer att förstärka våra forsknings- och utvecklingsmöjligheter och möjliggöra utbyte av kompetens, säger Isao Teshirogi, Shionogis VD.

- Vi ser fram emot att stärka banden mellan Sverige och Japan genom att aktivt stödja Shionogi & Co Ltd. i att finna samarbetspartners från både svenska universitet och företag, säger Per-Erik Sandlund, generaldirektör Invest Sweden.

För mer information och kommentarer, kontakta: Generaldirektör Per-Erik Sandlund, 08-402 78 00 eller Peter Bramberg, ansvarig Life Sciences på Invest Sweden, 070-667 3100

Om Shionogi & Co Ltd

Shionogi & Co, Ltd. med huvudkontor i Osaka, Japan, är ett forskningsdrivet läkemedelsföretag. Shionogis forskning och utveckling är för närvarande inriktad på tre terapeutiska områden: infektionssjukdomar, smärta och metabola syndromet. Företaget har tagit fram framgångsrika produkter som Crestor och Doripene, som använts av miljoner patienter. Shionogi är också involverad i ny forskning kring allergi och cancer.

www.shionogi.co.jp

Om Invest Sweden

Invest Sweden är en myndighet under Utrikesdepartementet med uppdrag att genom information och kontakter aktivt medverka till att utländska företag i olika former investerar i Sverige. Investeringarna kan ta formen av nyetableringar, expansionsinvesteringar, samarbetsavtal och förvärv. Invest Sweden har kontor i Stockholm och Göteborg, samt utlandskontor i USA, Japan, Kina, Indien och Brasilien. Därutöver samarbetar Invest Sweden nationellt med kommuner och regioner i hela Sverige samt internationellt med svenska ambassader och konsulat.

För ytterligare information besök www.investsweden.se.