Railcare

Nytt avtal tecknat med Holmen Skog gällande timmertransporter under 2010

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 09:22 CET

(Aktietorget: RAIL)

Railcare får fortsatt förtroende från en av sina största kunder Holmen Skog, Iggesund gällande timmertransporter i och med det prisavtal som tecknats. Prisavtalets värde är 8-13 Mkr beroende på uttagna volymer och gäller under hela året 2010.

Railcare transporterar bland annat timmer till ett flertal större kunder varav Holmen Skog och Weda Skog är de största. Produktionsupplägget med Holmen Skog bygger i huvudsak på Ljusdal som knutpunkt och Hallstavik som slutstation.

- Holmen Skog är en viktig kund för oss och naturligtvis känns det mycket bra att få fortsatt förtroende från dem. Transportupplägget är mycket effektivt och välplanerat där vi fullt ut nyttjar våra nya lok, Vossloh Euro 4000, T68.901 och T68.902. Tack vare de nya loken kan vi öka volymerna och samtidigt effektivisera hela produktionsupplägget, säger verksamhetschef Stefan Karlsson.

Mer om Railcare på www.railcare.se
För ytterligare information kontakta:
Dan Magnusson, VD
Railcare Group AB (publ)
070 655 47 47
dan.magnusson@railcare.se

Stefan Karlsson, Verksamhetschef
Railcare Tåg AB
070 671 03 83
stefan.karlsson@railcare.se


Kort om Railcare
Railcare Group AB (publ) är en koncern som erbjuder järnvägsbranschen tjänster inom vakuumteknik, trumrenovering och specialtransporter. Företaget är organiserat i två affärsområden; Entreprenad och Transport. Affärsområdenas kompletterande kompetenser möjliggör det optimala resultatet för beställaren. Järnvägsbranschen befinner sig i en mycket positiv utveckling, med ökad persontrafik, snabb utveckling av kostnadseffektiva godstransporter samt ett stigande miljömedvetande och stora investeringsbehov där Railcare har unika möjligheter att leverera lösningar.
Railcare Group AB (publ) aktie är listad på Aktietorget sedan oktober 2007.
Railcare Group AB är moderföretag i en grupp av sex dotterbolag som är organiserade i två affärsområden. Företaget har 75 anställda och årsomsättningen är 185 Mkr. Företagets säte är i Skelleftehamn.