Almega

Nytt avtal tecknat med Unionen för Dentallaboratorier

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 14:40 CEST

Vårdföretagarna inom Almega och Unionen har idag tecknat nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för bransch Dentallaboratorier. Avtalsperioden är 36 månader och ändringarna gäller från och med den 1 juli 2017. Avtalet följer det märke på 6,5 procent som etablerats i årets avtalsrörelse.

Om lokala parter inte enas om annat är löneökningarna 2,0 %, för 2017, 1,8 % för 2018 samt och 2,3 % för 2019. Löneavtalet har ingen centralt fastställd individgaranti.

I enlighet med tidigare överenskommelse avsätts 0,2 % till Flexpension från och med den 1 november 2017 och ytterligare 0,2 % från och med den 1 juli 2018.

För mer information

Almegas pressjour
08-551 140 65

Almega - Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, är en förbundsgrupp som har ca 11 000 medlemsföretag med sammanlagt över 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. Almega banar väg för tjänsteföretagen.

Mer information finns på www.almega.se under fliken Om Almega. Statistik om tjänsteföretagen finns på www.almega.se/statistik