Flemingsberg

Nytt bemanningsföretag en succé i Flemingsberg

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 08:24 CET

Bemanningsföretaget Aktivia Science Work, specialiserat på Life Science-branschen, expanderar stort i Flemingsberg. På bara ett år har personalstyrkan ökat från sju till 30 personer. Till sommaren är siktet inställt på 50 anställda och vidgade vyer mot Göteborgsområdet och Öresundsregionen.

Företaget är specialiserat på att hitta rätt kompetens och erfarna specialister till läkemedelsindustrin och till företag i Life Science-branschen.

Satsningen är ett lyckokast i ett kunskapsintensivt campusområde med akademier, vårdmiljöer och innovationssystem. Här finns Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan med en profilering inom medicin och hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Södertörns högskola och en rad företag inom främst det medicintekniska fältet.

Företagsidén handlar om att hitta de krafter och de specialister som kunderna är på jakt efter, anställa goda medarbetare och sedan hyra ut personal på kortare eller längre sikt.

För Life Science-branschen är det relativt nytt att vända sig till ett bemanningsföretag.

– Vi har breda nätverk och kan möta de behov kunderna har på ett snabbt och flexibelt sätt. Många forskare inom akademin har svårt att hitta en anställning i industrin då läkemedelsföretagen ofta kräver industrierfarenhet. Vår erfarenhet av rekrytering mellan akademin och industrin gör att vi kan lösa även detta, säger Knut Natt och Dag, styrelseordförande i Aktivia Science Work.

Företaget har lokaler inom Karolinska Institutet Science Park i Flemingsberg, en miljö som gynnar tillväxt och entreprenörskap.

– Det är glädjande med ett företag som växer så rasande snabbt i forskningsparken. Satsningen på ett bemanningsföretag helt inriktat på Life Science är både innovativ och helt rätt för Flemingsberg, säger Märit Johansson, VD för Karolinska Institutet Science Park.

Läs mer i det nya numret av Fokus Flemingsberg – www.flemingsberg.se
Aktivia Science Work, www.sciencework.nu

OM FLEMINGSBERG
År 2030 ska Flemingsberg vara ett av Stockholmsregionens mest betydelsefulla centrum för utbildning, näringsliv, vetenskap och nyföretagande - en plats där kunskap driver näringslivet. Stiftelsen Flemingsberg Science förverkligar kunskapsstaden Flemingsberg. Läs mer på www.flemingsberg.se