Kommunal

Nytt beslut om a-kassan värnar medlemskapet i Kommunal

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:43 CET

Kommunals förbundsstyrelse har fattat beslut att frågan om kopplingen mellan
medlemskapet i a-kassan och Kommunal ska behandlas på den ordinarie kongressen i maj.
Beslutet utgår från en respekt om den demokratiska processen.

Förbundsstyrelsens beslut innebär att fram till kongressen kommer inga medlemmar som
lämnat a-kassan att tvingas lämna Kommunal. Kommunal står fast vid den viktiga principen
om en nära koppling mellan fackförbund och a-kassa. I en tid när regeringen genomför
kraftiga försämringar i villkoren på arbetsmarknaden är det viktigare än någonsin att vara
med både i facket och i a-kassan. Det är bara tillsammans som vi är starka och trygga.
Solidariteten är avgörande.

Bakgrunden är regeringens djupt orättvisa beslut om höjda avgifter för medlemskap i a-
kassan. De som har inkomster från arbete kompenseras visserligen av en sänkt skatt. Men
vissa utsatta grupper drabbas hårt. De som är långtidssjukskrivna, har sjukersättning mer än
50 %, är föräldralediga eller studerar drabbas enbart av den högre a-kasseavgiften men får
inte del av skattesänkningen och uppfyller i många fall heller inte kraven för ersättning från a-
kassan. Många av dessa har låg inkomst och saknar marginaler i sin ekonomi. De har därför
svårt att klara av den höjda avgiften till a-kassan. Förbundsstyrelsens beslut har kommit till
för att dessa personer inte ska tvingas lämna Kommunal.

Förbundsstyrelsen driver nu ett arbete fram till kongressen i syfte att ändra stadgarna. Målet
är öppna stadgarnas reglering för de mest utsatta grupperna.