Järfälla kommun

Nytt bostadsområde i Jakobsberg

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 20:02 CEST

Illustration över parkområde i Söderhöjden, AIX Arkitekter.

Jakobsberg får drygt 1 000 nya bostäder när ett industriområde blir ett område med bostäder och service. Järfälla kommun har tecknat ett ramavtal med JM AB som ska bygga bostäder och förskolor i området som kommer kallas Söderdalen. Det är ett steg i arbetet med visionen ”Det levande Jakobsberg” vars syfte är att förstärka och utveckla Jakobsberg som ett attraktivt och naturligt centrum för Järfälla.

Järfälla kommun har tecknat ett ramavtal med JM AB som ska bygga flerbostadshus i centrala Jakobsberg. Området kommer bestå av ungefär 1 100 - 1 200 bostäder med verksamheter i bottenvåningarna. Söderdalen, som området kommer kallas, är uppdelat i 15 kvarter. Bebyggelsen ska ta fasta både på den traditionella rutnätsstadens kvaliteter och modernismens öppna byggnadssätt. Den kommande bebyggelsen skapar ett behov av förskoleplatser och man kommer därför bygga två förskolor inom området.

Flera mötesplatser i form av torg och parker planeras inom Söderdalen. Centralt i området planeras en park med utrymme för lek och rekreation. Lekplatsen i parken ska kunna utnyttjas av både allmänheten och förskoleverksamhet. Den sydliga entrén till Jakobsbergs pendeltågstation i anslutning till området kommer att medfinansieras av JM AB.

Syftet med visionen ”Det levande Jakobsberg” är att förstärka och utveckla Jakobsberg som ett attraktivt och naturligt centrum för Järfälla. Den utgår bland annat från ökade krav på tillgänglighet, en skola i förändring samt en hälsotrend som blir allt viktigare. De fysiska konsekvenserna av visionen är att drygt 2 000 nya bostäder ska byggas, nuvarande parkeringsytor i stor utsträckning ersätts av bostadshus och parkeringshus, en ny lokalisering av samlingslokaler övervägs och att en ny stadspark anläggs. Tidsperspektivet är satt till år 2025. 

För mer information:

Mikael Åklint, planerings- och exploateringschef  
Telefon: 08- 580 283 63

Eva Lennström, kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 08- 580 286 51

Järfälla ligger två mil nordväst om Stockholm C, med 66 000 invånare. Även om storstaden ligger nära - 20 minuter med pendeltåg eller bil till Stockholms C - finns det mesta inom kommunen. Stora friluftsområden, Mälarens vatten, rikt utbud av kultur och föreningar, mångskiftande näringsliv, fina bostadsområden, shopping och väl utbyggd service gör att Järfälla är en kommun att bo, arbeta och trivas i. Välkommen att mötas i Järfälla!

www.jarfalla.se