Besqab

Nytt bostadsområde skapas i Uppsala

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 11:35 CEST

Akademiska Hus Uppsala AB och Besqab Projektutveckling AB har tecknat ett samarbetsavtal om utveckling av ett nytt bostadsområde vid Bäcklösa, söder om Uppsala centrum. Avtalet innebär att parterna tillsammans tar fram ett underlag för detaljplanearbetet och bebyggelsen planeras att bestå av såväl småhus som flerfamiljshus. Samarbetsavtalet ger även Besqab Projektutveckling AB möjlighet att förvärva delar av fastigheten och där bli byggherre för bostadsexploateringen.

Frågor beträffande projektet besvaras av:
Fastighetschef David Carlsson, Akademiska Hus, tfn 018-68 31 19
Affärschef Albert Koistinen, Besqab Projektutveckling AB, tfn 018-418 28 01

Besqab Projekt och Fastigheter AB är verksamt i Stockholms och Uppsala län. Sedan starten 1988 har Besqab varit delaktigt i projekt som omfattar närmare 4 000 bostäder och ca 100 000 kvm lokaler. Verksamheten omfattar hela processen från köp och förädling av mark till färdigställande och förvaltning av bostäder, kontor och vårdfastigheter.