Atria

Nytt bud på Swedish Meats

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 08:51 CET

Det börsnoterade finska företaget Atria lägger i dag ett bud värt 1,3 miljarder på den svenska köttkoncernen Swedish Meats division med förädlade produkter. Budet innebär stora fördelar för Swedish Meats ägare jämfört med det bud som ligger i dag.

Atria, som äger svenska Lithells, föreslår ett samgående mellan Lithells och Swedish Meats division för förädlade produkter. I förslaget ingår också ett önskemål om minoritetsägande i Swedish Meats slakt- och styckningsverksamhet.

– Detta är ett bättre alternativ för både företaget Swedish Meats och dess ägare än det förslag man tänker rösta om den 13 december, säger Christer Åberg, VD för Lithells AB (Atrias svenska dotterbolag).

Atrias förslag innebär bland annat följande:

- Swedish Meats säljer sin förädlingsverksamhet samtidigt som man behåller kontrollen över kärnverksamheten inom slakt och styckning

- Förslaget är ett industriellt riktigt partnerskap med betydande synergieffekter och möjlighet till kompetenshöjning vilket väntas ge värdeökningar för företagets ägare

- Atria önskar även gå in som minoritetsägare i slakt- och styckningsverksamheten

- Swedish Meats får ett större inflytande i det nya ägarbolaget, både genom styrelserepresentation samt genom fortsatt majoritet i slakt- och styckningsföretaget

– Vårt förslag betyder att Swedish Meats verksamhet säkras och får ytterligare resurser. Genom att dela företaget kan var part utvecklas parallellt på ett sätt som dagens organisation inte har möjligheter till. Vi vill ha kontinuitet i verksamheten, exempelvis är det viktigt att behålla det starka varumärket Scan baserat på svenska kärnvärden, säger Christer Åberg.


För mer information, kontakta
I Sverige – Christer Åberg, VD Lithells AB, 073 027 7175

I Finland – Matti Tikkakoski, CEO Atria Group, +358 502 582


Atria Koncern Abp är ett modernt livsmedelsföretag som snabbt blir allt mer internationellt. Produktmärkena är Atria, Duke´s, Forssan, Lithells, Sibylla, Grillköket, Pit-Product, Maks & Moorits och Vilniaus Mesa. Atriakoncernens omsättning är ungefär 980 milj. euro. Den svenska andelen av omsättningen utgör över 314 milj. euro. Antalet anställda är över 5000 personer. De största produktionsbolagen inom Atriakoncernen är Atria Oy, Liha ja Säilyke Oy, Lithells AB, Pit-Product, AS Valga Lihatööstus samt UAB Vilniaus Mesa. Atriakoncernen är Finlands största företag i köttbranschen och den största tillverkaren av köttprodukter i Östersjöregionen.