Centerpartiet

Nytt C-förslag: 30 000 nya laddstolpar för elbilar

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2016 19:24 CEST

Centerpartiet föreslår en öronmärkt och förstärkt satsning på laddinfrastruktur för elbilar.

Förslaget är en del av Centerpartiets vårbudget.

-Det är jätteviktigt att ställa om transportsektorn från fossildrivet till förnybart eller elektrifierat. Då krävs en utbyggd laddinfrastruktur, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.


Elektrifiering kommer att utgöra en viktig del i övergången till en fossiloberoende fordonsflotta. Riktade budgetsatsningar till infrastruktur för förnybara drivmedel är nödvändigt för en mer effektiv samordning och utbyggnad.

Centerpartiet föreslår därför att 150 miljoner kronor investeras i utbyggnad av infrastruktur för alternativa bränslen och laddinfrastruktur i hela landet.

Stödet för investeringar i laddstolpar söks av företag och föreningar hos Naturvårdsverket och kan maximalt uppgå till 50 procent av kostnaden, dock högst 20 000 kronor per stolpe.

- Vi vill nu skapa möjligheter för fler att kunna söka stöd för att investera i laddstolpar. Därför gör vi en öronmärkt satsning så att Sverige kan värna miljö och klimat, i hela landet, säger Annie Lööf.

- Det är viktigt att från politikens sida att öronmärka och göra riktade satsningar, så att det faktiskt blir samordnat och kan gå lite snabbare, säger Annie Lööf.

Baserat på dagens regler skulle det innebära att omkring 30 000 laddstolpar skulle kunna tillföras fram till och med år 2020.

- Det är ett stort tillskott som har potentialen att göra stor skillnad. Vi vet att det finns ett stort intresse för elbilar och för att utvecklingen verkligen ska ta fart så måste det blir enklare att kunna ladda, säger Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin.

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.