Arbetslivsinstitutet

Nytt centrum för att förstå arbetsrätt inom EU

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2005 09:25 CEST

Arbetslivsinstitutet har etablerat sig som den ledande nordiska miljön för forskning om arbetsrätt och partsrelationer i ett EU-perspektiv. I de nya lokaler som Arbetslivsinstitutet inviger fredagen 28 oktober ska ett internationellt informations- och utbildningscentrum för europeisk arbetsrätt och europeiska arbetsmarknadsrelationer byggas upp. Media hälsas välkommen till invigningen med institutets nye generaldirektör Mikael Sjöberg.

I vart och ett av EU:s 25 medlemsländer finns det tusentals personer som på olika sätt arbetar med att förverkliga unionens politik på det sociala området. Det är arbetsgivarföreträdare och fackliga representanter som förhandlar fram europeiska avtal för enskilda branscher eller hela arbetsmarknaden, det är förhandlare som ska omsätta avtalen i praktiken på nationell nivå, det är samordnare och tjänstemän som arbetar med att förverkliga den europeiska sysselsättningspolitiken och medlemmar i europeiska företagsråd. Alla är de kuggar i det säregna och komplexa system för övernationellt samarbete som EU har byggt upp, där olika arbetsmarknadsmodeller ska fortsätta att fungera sida vid sida samtidigt som regelverket till viss del harmoniseras och samordnas.

Alla dessa ”kuggar” behöver särskilda kunskaper om systemet ska fungera, kunskaper som ingen kan skaffa sig enbart på hemmaplan. Därför kommer Arbetslivsinstitutet, som har etablerat sig som den ledande nordiska miljön för forskning om arbetsrätt och partsrelationer i ett EU-perspektiv, nu att bygga upp ett internationellt informations- och utbildningscentrum för europeisk arbetsrätt och europeiska arbetsmarknadsrelationer. Centrumet kommer att ligga i Visby, där institutet som en följd av försvarspropositionen ska bidra med ett antal arbetstillfällen.

Utgångspunkten för aktiviteterna är arbetsmarknadsmodellerna i de enskilda medlemsstaterna och hur dessa kan samspela med EU:s arbetsrätt och EU:s politik. Centrumet är ingen EU-institution, och ska inte ha siktet inställt på unionsnivån i första hand.


Media hälsas välkommen till invigningen av de nya lokalerna fredagen 28 oktober klockan 13.00-15.00, Björkanderska huset, Skeppsbron 24 i Visby.


Ytterligare frågor besvaras av:
Enhetschef
Kerstin Ahlberg
Tel: 08-619 67 90
Mobil: 070-380 67 90
E-post: kerstin.ahlberg@arbetslivsinstitutet.se

Enhetschef, professor
Göran Brulin
Tel: 08-619 67 14
Mobil: 070-376 80 34
E-post: goran.brulin@arbetslivsinstitutet.se

Pressekreterare »
Judit Hadnagy
Tel: 08-619 67 21
Mobil: 070-533 21 71