Karolinska Universitetssjukhuset

Nytt centrum för komplex cancerform

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 11:17 CEST

Omhändertagandet av patienter med den speciella cancerformen sarkom, cancer i bindväv och stödjevävnad, ska bli snabbare och bättre inom Karolinska Universitetssjukhuset. Sarkom kan uppstå i många olika delar av kroppen och kräver samarbete mellan flera specialistläkare. Därför inrättas nu ett särskilt sarkomcentrum vid Karolinska.

-          Sarkom kräver högspecialiserad utredning och behandling . Om diagnosen handhas rätt från början, ökar chansen att överleva radikalt. Femårsstatistik visar att överlevnad för vissa sarkom kan fördubblas när rätt team tar hand om patienterna, säger Jan Zedenius, överläkare och ansvarig för endokrin- och sarkomkirurgi.

Målet är hålla ihop patientflödet, oavsett om en patient ska träffa en gynekolog, öronläkare, kirurg eller ortoped. Med centrumets gemensamma logistik skapas även bättre möjligheter att planera operationer, där flera specialister byter av varandra.

-          Även forskningen kommer naturligtvis att gagnas av detta nya centrum, säger Jan Zedenius.

Sarkom utgår från bindväv och stödjevävnad, till skillnad från annan cancer som utgår från kroppens olika organ. Vanligt är att sarkom förknippas med framför allt ortopediska sarkom, sarkom i skelett och muskler, men cancerformen kan finnas överallt i kroppen. Omkring tvåhundra svenskar per år insjuknar i sarkom.


För mer information:

Jan Zedenius, docent, överläkare, endokrin- och sarkomkirurgi, 070 – 484 63 03.