Ricoh Sverige AB

Nytt datum för kvartalsrapport avseende kvartal 3, januari-mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 15:19 CEST

Kvartalsrapporten som tidigare aviserats till den 7 maj 2009 tidigareläggs till den 30 april 2009.

Detta görs med anledning av det offentliga kontanta uppköpserbjudandet* från Ricoh Europe Holdings PLC.

* För mer information angående erbjudandet hänvisar vi till www.ricoh.se

För ytterligare information:
Hans Johansson, VD och koncernchef Carl Lamm Holding AB, hans.johansson@carllamm.se, tel 08-734 18 47.
Carl-Magnus Ruthberg, CFO Carl Lamm Holding AB, carl-magnus.ruthberg@carllamm.se, tel + 46 8-734 33 67.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Carl Lamm Holding AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknad och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 april 2009 klockan 15.15 (CET).

It-företaget Carl Lamm är verksamt inom dokument- och informationshantering och har en egen rikstäckande organisation på 26 strategiska orter i Sverige som erbjuder lösningar för kundernas it-miljöer. Carl Lamm är exklusiv distributör för Ricohs produktområden, Philips talhantering, Francotyp-Postalia frankeringssystem samt distributör för Samsung multifunktionsprodukter. Vidare är bolaget HP Gold Partner och Microsoft Gold Partner. Carl Lamm Holding är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs. För ytterligare information om Carl Lamm Holding, se www.carllamm.se.