The Real Stevia Company - GRANULAR AB

Nytt datum för offentliggörande av bokslutskommuniké

Press Release   •   Jan 29, 2016 15:39 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) meddelar härmed att offentliggörandet av bokslutskommunikén för perioden 1 januari - 31 december 2015 kommer att senareläggas till den 19 februari 2016 (tidigare datum 11 februari 2016). Anledningen till senareläggningen är att bolaget förlänger sin nyemission till den 8 februari 2016 med syfte att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Datum för kommande rapporter 2016:
Bokslutskommuniké 2015: 19 februari 2016
Delårsrapport januari – mars 2016: 18 maj 2016
Delårsrapport januari – juni 2016: 18 augusti 2016

OM GRANULAR AB

Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.