Swedbank

Nytt datum för Swedbanks bokslutskommuniké

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 16:48 CET

Nytt datum för Swedbanks bokslutskommuniké

Swedbank har ändrat datum för publicering av bokslutskommunikén för 2006. Nytt datum är fredagen den 16 februari. Kommunikén kommer att publiceras på morgonen före Stockholmsbörsens öppnande.


För ytterligare information:
Johannes Rudbeck, chef Investor Relations, tfn: 070-582 56 56


Swedbank är en ledande nordisk-baltisk bankkoncern med 8,8 miljoner privatkunder och 441 000 företagskunder i Sverige, Estland, Lettland och Litauen. Koncernen har drygt 470 kontor i Sverige och ytterligare drygt 280 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2005 uppgick balansomslutningen till 1 200 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 16 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.