Fundior

NYTT DOTTERBOLAG HAR ETABLERATS FÖR ATT STARTA INLÅNINGSVERKSAMHET

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 11:31 CESTFundior AB har etablerat ett nytt dotterbolag, Fundior Finans & Försäkring AB (org.nr 556819-6389), med ett aktiekapital på 10.915.050 kronor. Fundior Finans & Försäkring AB kommer under Q4 2010 att ansöka om tillstånd från Finansinspektionen att bedriva inlåningsverksamhet samt tillstånd för fond- och försäkringsförmedling. Dessa nya tjänster är planerade att lanseras under Q1-2011.

Bildandet av Fundior Finans & Försäkring AB skedde genom en apportemission av samtliga Fundiors 13.643.812 innehavda aktier i ICT Norden Fastigheter AB, org. nr. 556711-9069. Denna transaktion innebär att Fundior Finans & Försäkring AB nu äger 31,67% av ICT: s totala aktiekapital.

Aktiemarknadsnämnden har 2010-08-23 gett sitt godkännande för denna transaktion och medgett undantag från budplikt med anledning av ovan nämnda transaktion. Aktiemarknadsnämnden anser att överlåtelsen inte på något sätt förändrar Fundiors koncernmässiga ägarandel i ICT. Aktiemarknadsnämnden anser även att i likhet med vad som har gällt för Fundior så skall även det nybildade dotterbolaget ha möjlighet att förvärva ytterligare fler aktier i ICT utan att budplikt uppkommer.

2010-09-30

För ytterligare information kontakta:
Reijo Kirstua VD, Fundior AB (publ)
Tel: 08-551 106 10
E-post: reijo.kirstua@fundior.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Fundior Pressrelease 2010-09-30.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida Fundior

Om Fundior
Fundior AB (publ) är ett finans- och fastighetsbolag. Bolaget investerar i fastigheter, ägarlägenheter, fastighetsbolag och fastighetsrelaterade aktier.