Länsstyrelsen i Kronobergs län

Nytt eldningsförbud i Kronobergs län

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 09:13 CEST

Generellt eldningsförbud skall gälla i Kronobergs län från och med tisdagen den 31 maj 2016 kl. 10.00 och tills vidare.

Varmt och soligt väder under en sammanhängande tid har medfört betydande uttorkning i skog och mark, vilket nu ger en hög antändningsrisk för bränder utomhus. Idag anger SMHIs särskilda prognos för skogsbrandrisk (FWI) mycket stor risk för brandspridning för större delen av Kronobergs län. SMHIs prognoser redovisar en fortsatt ökande brandrisk fram till helgen.

Hela beslutet om eldningsförbud finns att läsa här.

För mer information, kontakta
Gunnar Karlsson, 010 223 72 83

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö
www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Tfn: 010 223 70 00
E-post: kronoberg@lansstyrelsen.se