Greenpeace Sverige

Nytt EU-direktiv om kärnavfall ignorerar faror och osäkerheter

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 15:33 CET

Idag presenterade EU-kommissionen ett förslag till direktiv för hanteringen av radioaktivt kärnavfall. Direktivet förordar utan vetenskapliga belägg djupförvar för använt kärnbränsle av samma typ som SKB vill pressa igenom i Sverige.
Direktivet har fått skarp kritik och ignorerar en rad vetenskapliga varningar om farliga osäkerheter. Dessutom baseras det på underlag från kärnkraftsindustrin själv.

- EU-kommissionens förslag har allvarliga brister. Det ignorerar vissa typer av avfall och tar inte upp riskerna med djupförvarsmetoden och bör i nuvarande form betraktas som en ovetenskaplig partsinlaga från kärnkraftsindustrin, säger Ludvig Tillman på Greenpeace.


En extern granskning av underlaget till direktivförslaget har visat att det saknar vetenskaplig grund, är missvisande och utelämnar allvarliga problem. Dessutom utelämnar utkastet vissa typer av radioaktiva avfall, som skulle få fortsätta att släppas ut i miljön om direktivet skulle godtas. Förslaget, som presenterades av EU:s energikommissionär Günther Oettinger idag, riskerar att skapa en felaktig uppfattning hos allmänheten om att det finns en fungerande lösning på kärnavfallsproblemet.

- Direktivet är ett försök att skapa en positiv syn på ny kärnkraft i ett kärnkraftskritiskt Europa. Utan vetenskaplig grund vill man få det att verka som om ett av kärnkraftens mest allvarliga problem – vad man ska göra med kärnavfallet  - är löst. Det är det inte, säger Tillman.

I Sverige har kärnkraftsindustrin via SKB under 30 år försökt utveckla den så kallade KBS-3 metoden, djupförvar av kärnavfall i berggrunden. Trots 30 års arbete fattas mycket kunskap, och oberoende forskning kring förvaret är sällsynt. Den oberoende forskning som ändå görs har dessutom visat på stora brister i KBS-3 metoden, senast när forskare på KTH demonstrerade att en av de centrala skyddsbarriärerna riskerar att korrodera redan inom 1000 år.

Läs mer HÄR

Kontakt:

Ludvig Tillman
, talesperson i energifrågor, Greenpeace i Sverige: 070-2716437
Jan Haverkamp - Greenpeace EU nuclear policy specialist: +32 (0)477 790416
Jesper Liveröd, pressekreterare: 070 340 54 14