Arbetslivsinstitutet

Nytt EU-projekt om hälsoeffekter från elektromagnetiska fält

Pressmeddelande   •   Jul 08, 2004 08:28 CEST

Frågan om elektromagnetiska fält kan ge hälsoeffekter är fortfarande bristfälligt utredd. Arbetslivsinstitutet och Institutet för miljömedicin är de svenska institutioner som deltar i den hittills mest omfattande studien av påverkan av elektromagnetiska fält från mobiltelefoner, elektriska apparater och kraftledningar.
EU-kommissionen har beslutat att finansiera ett brett europeiskt samarbete mellan 40 olika institutioner i Europa. Målet med studien är inte att producera ny forskning utan att i stället försäkra sig om det bästa utnyttjandet av redan existerande data om exponering för elektromagnetiska fält. Forskarna ska sammanföra all pågående och planerad forskning inom området för att sedan informera berörda myndigheter om resultaten.

Arbetet fokuseras på mer än bara exponering som hör ihop med mobiltelefoni. Studien berör också exponering från andra källor som kraftledningar, radio/TV-sändningar, elektriska hushållsapparater, matberedare, tvättmaskiner liksom olika källor på arbetsplatser inom industrin och sjukvården. Projektet kommer också att följa utvecklingen av ny teknik som t ex tredje och fjärde generationens (3G och 4G) mobiltelefoni.

Den europeiska samordnade aktionen kallas EMF-NET, Effekter av exponering för elektromagnetiska fält: Från vetenskap till folkhälsa och säkrare arbetsplatseroch finansieras av EU:s sjätte ramprogram. EMF-NET ska också undersöka hur människor upplever hälsorisker med mobiltelefoner och andra elektroniska apparater. Informationen ska användas till att utarbeta riktlinjer för hur man bäst kommunicerar kring risker.

Projektet kommer att sätta upp ett expertteam för snabb respons till EU-kommissionen. Detta ger nyckelpersonerna en kontaktpunkt för en uppdaterad och bred uppfattning om dagsaktuella händelser inom området.

Vid Arbetslivsinstitutet i Umeå ska studierna under ledning av forskaren Kjell Hansson Mild omfatta mätförfarande för yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält. Institutet för miljömedicin i Stockholm gör under docent Maria Feychting en uppföljning och sammanfattning av de epidemiologiska studierna som gjorts inom området.Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se

Ytterligare frågor besvaras av:
Forskare
Kjell Hansson Mild
Tel: 090-17 60 17
E-post: kjell.hansson.mild@arbetslivsinstitutet.se