Amledo & Co

Nytt europeiskt nätverk stärker den sociala ekonomin

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2010 14:59 CEST

Irene T är ett nytt nätverk, som ska underlätta utbytet av europeiska erfarenheter av kompetensutveckling och utbildning för den sociala ekonomin. I nätverket medverkar partner från Italien, England, Grekland, Tyskland, Polen, Danmark, Slovenien, Spanien och Sverige.

Nätverket syftar till att uppnå en gemensam ram för identifiering av goda exempel på framgångsrik utbildning för sociala företag och att sprida kunskapen vidare på projektets webbplats. Nätverket välkomnar sociala företag, utbildningsarrangörer, offentliga organisationer, skolor och universitet, folkbildning, frivilligorganisationer, anställda, socialarbetare och socialpolitiska experter som medlemmar.

Partnerskapet är överens om vikten av utbildning för den tredje sektorn och ger exempel på hur undervisning kan genomförs på både formella och informella vägar. Fallstudier från bland annat England, Italien och Sverige presenteras inom ramen för initiativet och ger värdefull information om olika utbildningar för den tredje sektorn.  En viktig del i projektets strategi är att göra den sociala ekonomin starkare och mer konkurrenskraftig genom att bidra till att bättre uppfylla kraven på färdigheter och kompetens. Projektet finansieras av den Europeiska kommissionen inom ramen för programmet för livslångt lärande.

Mer information finns tillgänglig på hemsidan www.irenetwork.eu. Det är ett socialt kooperativ för funktionsnedsatta i Italien som gjort hemsidan.

Kontakt:

Patrick Ärlemalm

Amledo & Co

Box 46, 177 21 Järfälla

patrick.arlemalm@amledo.com

Tfn 08-58081309

www.amledo.com

 

Projektet har fått stöd av EU och projektets svenska del leds av konsultföretaget Amledo & Co som svarar på frågor.  De hjälper även till med ansökningar av projektmedel