Näringsdepartementet

Nytt europeiskt trafiksäkerhetsprogram i fokus på EU-kommissionens konferens i Bryssel

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 13:11 CET

I dag anordnade EU-kommissionen en konferens i Bryssel inför framtagandet av ett nytt europeiskt trafiksäkerhetsprogram.
- Mer kunskap, erfarenhetsutbyte och goda exempel att lära av behövs för att komma tillrätta med de höga dödstalen på Europas vägar, sa Leif Zetterberg, statssekreterare för infrastruktur vid Näringsdepartementet, i ett tal under konferensen.


I dag dör drygt 40 000 personer på europeiska vägar och i 10 000 av dessa fall är det alkoholrelaterat.
- Sverige etablerar nu Vision Zero Academy och inbjuder alla att aktivt deltaga i arbetet i syfte att öka kunskapen, ta del av forskningsresultat och sprida kunskap om hur utveckling och införande av nya innovativa trafiksäkerhetslösningar kan göras effektivare, sa Leif Zetterberg och inbjöd kommissionen att aktivt följa detta arbete.

Angeläget med alkolås
Ambitionen i en kommande strategi för europeisk trafiksäkerhet bör vara att kunna halvera antalet döda till 2020. Detta kan jämföras med det svenska målet om högst 220 dödsfall till 2020, sa Leif Zetterberg och tillade:

- I en kommande europeisk trafiksäkerhetsstrategi är det angeläget att pröva möjligheten att införa alkolås som standard för att komma tillrätta med alla olyckor som är orsakade av bruk av alkohol. Inom yrkestrafik och offentligt upphandlade transporter kan vi i Sverige redan se en stor användning av alkolås som stöd för ett aktivt trafiksäkerhetsarbete.

Linköping fick trafiksäkerhetspris
I samband med konferensen i dag utdelades utmärkelsen Exellence in Road Safety Awards 2009 till Linköping i kategorin städer och regioner. Utmärkelsen är ett europeiskt trafiksäkerhetspris som uppmuntrar initiativ som stimulerar företag och ideella organisationer att aktivt arbeta med trafiksäkerhetsfrämjande arbete.


Kontakt:
Karin Flygare
Pressassistent
08-405 23 54
076-827 10 48

Lars Darin
Departementssekreterare
Näringsdepartementet
0703-14 35 72


Tove Frisk
Informatör
Linköpings kommun
013 -20 53 31
0706 -76 67 08