RISE Research Institutes of Sweden AB

Nytt expertcentrum inom färgområdet

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2006 16:13 CET

Nu finns Skandinaviens främsta resurser och experter inom färgområdet samlade i Scandinavian Coatings Center, SCC. Detta har blivit möjligt genom att instituten Trätek och YKI, Ytkemiska Institutet, numera ingår i SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Den samlade laboratorieresursen och expertisen är unik och inom vissa områden världsledande. – Våra kunder får nu tillgång till en bred, samlad resurs. Vi kan utföra heltäckande uppdrag inom hela kedjan, från uppdragsforskning till teknisk utvärdering, utredning och produktutveckling inom färg, lack och övrig ytbehandling, säger Magnus Palm, ansvarig för SCC och området ytskydd och korrosion på SP. Avancerad teknisk utrustning Instrumentparken som instituten tillsammans förfogar över är i världsklass. Här finns bland annat utrustning för att: • analysera sammansättning hos färg • analysera allra yttersta ytan på ett färgskikt • studera nedbrytning och tillsatsämnen i djupprofil i ett färgskikt • studera fuktvandring i målat trä • utföra åldringstester • bestämma mekaniska och fysikaliska egenskaper hos färg • studera torkningsförloppet hos färg. Lätttvättade ytor och möglande träfärger Sammanlagt är det ett 50-tal högt kvalificerade medarbetare som arbetar inom området på laboratorierna i Borås och Stockholm. Ett pågående projekt är Easyclean – för mer lättvättade lacker. Några andra forskningsprojekt handlar om träfärger, till exempel miljöanpassade bindemedel och träfärgers beständighet mot mögelangrepp och väder. – Att inkludera nanopartiklar i latexfärger är ett exempel på forskning inom nanoteknik i samband med färgformulering, säger Anders Larsson, ansvarig för färgforskningen vid YKI, Ytkemiska Institutet. Fakta om SCC Scandinavian Coatings Center har bildats i samband med samgåendet mellan SP, Trätek och YKI, Ytkemiska institutet. Tillsammans erbjuder vi lösningar och idéer inom ytbehandling för både nationell och internationell industri. Viktiga tillämpningar är Off-Shore, rostskydd/metallfärger, billacker, träfärger och betongfärger. Läs mer på: www.sp.se/scc För mer information, kontakta För mer information, kontakta Magnus Palm, SP, tel 033-16 53 42, 070-341 94 17 eller Anders Larsson, YKI, tel 08-5010 6060, 0768-64 00 60