Landsbygdsdepartementet

Nytt fall av aggressiv fågelinfluensa konstaterat på Gotland

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 13:54 CEST

En vigg som återfanns vid Lickershamn på nordvästra Gotland bar på den aggressiva formen av fågelinfluensaviruset H5. Det visar prover som Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala har analyserat. Jordbruksverket vidtar skyddsåtgärder i området kring fyndplatsen.
Fyndplatsen kommer inte att smittförklaras eftersom det rör sig om ett fynd av en enstaka fågel. Skydds- och övervakningområden införs dock inom en radie av 3 respektive 10 kilometer från fyndplatsen, för att förhindra att smittan sprids till tamfjäderfäbesättningar. Inom områdena finns en handfull kommersiella besättningar och ett antal hobbybesättningar som kommer att beröras. Människor som inte har kontakt med tamfåglar kommer inte att känna av några restriktioner alls.

Restriktionerna är desamma som gäller sedan tidigarevid Sjaustru på östra Gotland och kring Fårösund, det vill säga:

förbud mot transporter och handel med fågel och fågelprodukter från områdena,
skärpta hygienkrav för tamfågelhållning i områdena,
alla som äger fjäderfä, även hobbybesättningar (undantagna är burfåglar som hålls inomhus i privatbostäder), inom områdena måste anmäla sina fåglar till Jordbruksverket, via webbanmälan på www.sjv.se/fjaderfaregistrering eller telefon 036-15 52 30.
Arbetet på plats följer samma rutiner som på övriga platser där smittan konstaterats på vilda fåglar.


Kontaktpersoner:
Agneta Karlsson-Norström, distriktsveterinär, Jordbruksverket, 070-399 66 37

Margareta Tervell, veterinärinspektör, Jordbruksverket, 073-800 96 12

Gunilla Hallgren, laboratorieveterinär, SVA, 018-67 43 86