Tolvnitton Förlag

Nytt Förlag - Tolvnitton Förlag

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2010 15:17 CEST

Ett nytt bokförlag på bokhimlen. Men inte vilket förlag som helst, utan ett förlag som tror på poesi, på tryckta böcker, på ordets makt och på den lilla människans yttrandefrihet. Ett förlag för små människor och stora ord.

Det ryktas om att poesin är döende, att den tryckta boken inte har samma värde längre. Det ryktas om att de mänskliga rättigheterna har det svårt, att människor inte har samma värde längre. Men vi tror på människor och på poesin. Vi söker det tystade ordet, den oberättade berättelsen - den oskrivna boken.

- Vi vill satsa på poesi, barnböcker och samhällskritiska verk, säger Anna Sandström, pressansvarig på förlaget. I dagens samhälle är det svårt att göra sig hörd och makt och pengar har en tendens att dränka verkligheten. När media berättar en sida av historien, hamnar alla andra i skuggan. Vilken historia är det som inte berättas?

- Vi vill skapa en genreblandning av poesi och informationsinstallationer, säger Johanna Piper, utgivningsansvarig på förlaget. Vi vill korsa poesi i nya former med annan upplysande eller kritisk information. Retropopkritisk poesi kallar vi det, en form som tillåter att blanda konst och samhällskritik i en ram av lättbegriplighet, modernitet och verklighetsförankring.

I utgivningsplanen framöver ligger flera diktantologier, enskilda debutanter och en underbar barnbok om trötta småbarnsföräldrar.

Som premiärutgivning släppte Tolvnitton Förlag boken Skrik för Trasdockan 2010, en poesiantologi mot våld och sexuella övergrepp på barn. Boken kan beställas hos Föreningen Anhöriga till Sexuellt Utnyttjade Barn (Atsub), till förmån för utsatta barn. Mer info: www.trasdockan.eu


Presskontakt: Anna Sandström, press@tolvnitton.se

Mer information: info@tolvnitton.se

Beställnings av referensexemplar: refx@tolvnitton.se

___________________________________

Tolvnitton Förlag - små människor och stora ord

ett nystartat förlag som letar efter den oskrivna boken, den oberättade berättelsen, det tystade ordet. vi föredrar poesi och barnböcker, därför att orden, barnen och yttrandefriheten är framtiden.

_______________________________________

1219 är lagen om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Artikel 19 säger att var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Skydd för de mänskliga rättigheterna för barn heter Barnkonventionen.

Artikel 12 säger att konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet

Artikel 19 säger att konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.

Tolvnitton Förlag säger: ORD!