Kalix kommun

Nytt förslag angående muddring vid Karlsborgshamn

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 16:59 CET

Kalix kommun och Billerud Karlsborg välkomnar media att ta del av det nya förslag som styrgruppen för muddringsprojektet vid Karlsborghamn tagit fram. Förslaget som presenteras innebär en utökning och fördyring av den ursprungliga planen.

På grund av nya internationella sjösäkerhetskrav angående farledsbredd har farleden breddats från 46 till 58 meter. Detta har också inneburit att omfattningen avseende invallningsentreprenaden utökats avsevärt. Samtidigt kommer kostnaden för ny kajdel att bli tio miljoner kronor högre än tidigare beräknat.

Det lagda förslaget innebär en slutkostnad för projektet på 118 miljoner kronor, exklusive Billeruds kostnader för reparation av befintlig kajanläggning. Det innebär också att kommunen måste uppta vidare lån på 23 miljoner kronor för slutlig finansiering av projektet.

Tid: Torsdag 22 Mars, Klockan 16.00
Plats: Sessionssalen, Kommunförvaltningen
Närvarande: 
Kenneth Sandberg (MP), kommunalråd Kalix kommun
Karl-Axel Bergström, Samhällsbyggnadschef Kalix kommun
Annika Bresky, VD Billerud
Lennart Wikström, projektledare

Presskonferensen kommer även att sändas live på kalix.se.


Kalix kommun med närmare 17 000 invånare har en väl utbyggd privat och offentlig service och ett brett näringsliv i stark utveckling. I Kalix njuter vi av boendemiljöer i vacker natur med närhet till älven och skärgården. Här finns Bottenvikens röda guld - Kalixlöjrom.