FORES

Nytt förslag för en bredare bostadspolitisk uppgörelse

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2019 06:10 CET

Tankesmedjan Fores publicerar idag rapporten ”Förslag till en bred bostadspolitisk uppgörelse”, skriven av professor Hans Lind. Den innehåller ett väl genomarbetat reformpaket som bör leda till att det blir lättare för hushåll med lägre inkomster att hitta en bostad på marknaden, att fler får möjlighet att ta steget från hyrd bostad till ägd bostad och att det blir rättvisare villkor mellan upplåtelseformerna.

– Några av de viktigaste punkterna är friare hyressättning i nyproduktion och vid andrahandsuthyrning, lägre ränteavdrag, högre fastighetsavgift för dyrare bostäder, sänkt reavinstskatt vid längre innehav samt ett tydligt ansvar för alla kommuner att bygga blandat så att även hushåll med lägre inkomster ska kunna hitta en bostad, säger Hans Lind.

Tanken med rapporten är att den ska kunna ligga till grund för en tidsbegränsad överenskommelse på minst fem år och att förslagen sedan utvärderas och justeras.

– Många har de senaste åren efterlyst en bred bostadspolitisk överenskommelse. I Januariöverenskommelsen finns några punkter på området, men flera viktiga delar saknas eller behöver utvecklas. Dessutom skulle det vara bra med en bredare enighet om reformerna, säger Hans Lind.

Rapportens innehåll har diskuterats med flera av partiernas bostadspolitiska talespersoner och med representanter från intresseorganisationer.

– Utifrån dessa kontakter bedömer jag att det är ett politiskt realistiskt förslag som borde kunna accepteras från höger till vänster, från Hyresgästföreningen till Fastighetsägarna, avslutar Hans Lind.

Hans Lind är professor i fastighetsekonomi, debattör och författare till mängder av rapporter om bostadspolitik. Han är även vetenskaplig rådgivare för Fores bostadspolitiska projekt Hitta hem, där ett antal rapporter och seminarier kommer under året. Rapporten presenteras på ett seminarium hos Fores den 20 februari klockan 12–13 och sammanfattas även i en artikel på DN Debatt samma dag.

Kontakt:
Hans Lind, lind.widegren@gmail.com, 0705-77 68 59
Andreas Bergström, vice vd, Fores, andreas.bergstrom@fores.se, 0730-88 52 65

Länk:

Läs mer om rapporten här
Läs mer om lanseringen här

Läs mer om projektet Hitta Hem här

Info: Är du journalist och vill komma i kontakt med oss i och med dagens lansering? Vänligen kontakta pressansvarig Emma Høen Bustos:

E-post: emma.hoen.bustos@fores.se
Telefon:
0766 26 06 10

Fores – Forum för reformer och entreprenörskap – är den gröna och liberala tankesmedjan. Vi vill förnya debatten i Sverige med tro på entreprenörskap, på människors möjligheter att själva forma sitt liv och på marknadsmässiga lösningar på samhällets utmaningar. Fores fyra programområden är det digitala samhället, ekonomiska reformer och entreprenörskap, migration och integration och klimat och miljö. Varje program har ett råd med stor akademisk tyngd och verksamheten leds övergripande av en styrelse med brett samhällsengagemang. Läs mer www.fores.se

2030-sekretariatet avser inom uppdraget att nå en fossilbränsleoberoende fordonsflotta för att maximera klimatnyttan, hitta gynnsamma modeller för statskassan, och ha ett lika fokus mellan de tre benen som utredningen tar avstamp i: Bilen (fordonsutvecklingen), Bränslet (bränsleutvecklingen) och förändringen i Beteendet. Läs mer på www.2030-sekretariatet.se

Bifogade filer

PDF-dokument