Naturvetarna

Nytt förslag sporrar till innovation

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 12:16 CEST

Med innovationsupphandlingsutredningens förslag läggs en grund för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett land som uppmuntrar innovativa lösningar. Framgångsrika samarbeten mellan myndigheter och industri har gett Sverige många konkurrenskraftiga företag. Men ännu mer kan göras.

 – Det är mycket glädjande att utredningen poängterar att i princip all offentlig upphandling bör vara innovationsvänlig. Myndigheternas möjligheter att söka innovativa lösningar på olika behov varierar idag och måste förbättras kraftfullt, säger Martin Wikström, programchef för forskning och innovation på Naturvetarna.

Utredningen föreslår åtgärder för att underlätta upphandling av innovativa produkter och tjänster. Det gäller bland annat så kallad förkommersiell upphandling av forsknings- och utvecklingstjänster, där lösningen på ett specifikt behov ännu inte är känd.

 – Den typen av upphandling är ett viktigt instrument för att verksamheten i offentlig förvaltning skall fungera så bra som möjligt. Lika viktigt är att upphandlingen fungerarar som en stimulans för näringslivet, bland annat för forskningsintensiva företag, säger Martin Wikström.

Naturvetarna välkomnar innovationsupphandlingsutredningens förslag, som är en av många delar i arbetet för att Sverige fortsätter vara ett attraktivt land för företag att förlägga sin forskning och utveckling, liksom för att stärka innovationsförmågan.

Kontakta: Martin Wikström, programchef forsknings-, utbildnings- och innovationspolitik, 073 719 20 25, martin.wikstrom@naturvetarna.se

Naturvetarna består idag av nära 31 000 personer som kan och vill bidra till morgondagens lösningar. Minst tre års studier inom det naturvetenskapliga området förenar agronomer, biologer, datavetare, fysiker, kemister, matematiker, skogsakademiker med flera. Sacoförbundet Naturvetarna är partipolitiskt obundet.