Jernhusen AB

Nytt försök med SMS-lås på stationen i Örebro

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 14:00 CEST

Jernhusen startar nu upp ett nytt försök med SMS-lås för toaletten på stationen i Örebro. De nya SMS-låsen har utvecklats tekniskt för att bättre uppfylla kvalitén på koderna. För att underlätta användningen har också tydliga skyltar med monterats i anslutning till låset. Utvecklingen har skett i samarbete med referensgrupp från Synskadades riksförbund.

Med den nya SMS-hanteringen samt kompletterande information och taktila skyltar blir SMS-systemet nu mer användarvänligt och tillgängligt för en bredare målgrupp. Under utvecklingsperioden har Jernhusen, tillsammans leverantörerna ASSA och Mobile4Access, haft dialog med Synskadades riksförbund och en referensgrupp.  

Den stora nyheten som införs är att det finns en kundservice att ringa till under stationens öppettider. Användaren ringer upp kundservice som kan svarar på frågor om SMS-funktionen och hjälper till om det blivit fel med koden.

- Nu har vi tillgång ett system som bättre uppfyller våra krav på leverans och användarvänlighet. Dialogen med användarna har varit väldigt viktigt i processen med att få fram ett användarvänligt system. Vi har haft stort stöd och hjälp av vår referensgrupp från Synskadades riksförbund, säger Thomas Brock, tillgänglighetsansvarig på Jernhusen.

Försöket kommer att pågå under några månader och utvärderas sedan för att se om ytterligare förbättringar behöver göras.

Efter problem med vandalisering av toaletterna installerade Jernhusen under 2009 SMS-lås på dörrarna för att öka tillgängligheten. Tyvärr uppstod problem för användarna då koderna inte fungerade optimalt. I juni 2009 beslutade Jernhusen att stänga av SMS-låsen i avvaktan på en bättre produkt.

Fördelen med SMS-lås på toalettdörrarna är att vandaliseringen minskar och därmed ökar tillgängligheten till toaletterna. När det inte finns mynt att komma åt minskar intresset för att förstöra låsa och därmed dörrarna.

För mer information:
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21