Aktiebolaget Åkerikonsult

Nytt fokus för Transportstyrelsen

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 13:15 CEST

Skrivelsen som den samlade transportbranschen skickat till Näringsdepartementet har gett resultat. Transportstyrelsen fick igår uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för hur verksamheten ska ta hänsyn till näringslivets villkor. En stor framgång för företagarperspektivet. 

Igår gav regeringen Transportstyrelsen i uppdrag att ta fram en strategi som ska se till att myndighetens verksamhet tar hänsyn till näringslivets villkor. Transportstyrelsen ska också medverka till en positiv näringslivsutveckling. Strategin ska tas fram efter samråd med berörda branscher.


  • Sveriges Redareförening, Svenska Flygbranschen, Tågoperatörerna och Skärgårdsredarna skrev tillsammans med Sveriges Åkeriföretag till Näringsdepartementet om bristen på förståelse för näringslivsfrågorna hos Transportstyrelsen, eftersom vi alla upplevt brister i kontakten med myndigheten, säger Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag. 

  • Regeringen frågade efter en gemensam röst från transportnäringen, och fick den. I brevet pekade branschen på problemet att Transportstyrelsen inte har i sitt uppdrag att se till transportnäringens behov, något som nu ska ändras. En positiv utveckling för alla våra medlemmar, säger Rickard Gegö.  

  • Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med myndigheten i den här frågan. Tillsammans med övriga i transportnäringen hoppas vi på en konstruktiv dialog och ett nytt tydligt uppdrag i Transportstyrelsens regleringsbrev nästa år, avslutar Gegö. 

Regeringsuppdraget ska läggas in i Transportstyrelsens regleringsbrev och strategin ska redovisas för Näringsdepartementet senast den 30 april 2015.


Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 7 500 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar. Åkerinäringen omsätter ca 100 miljarder och sysselsätter ca 60 000 personer.