Centerpartiet

Nytt fokus i landstingets miljöarbete

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2010 11:39 CET

I morgon beslutar landstingsstyrelsen om de områden som det kommande miljöprogrammet ska omfatta. Stockholms läns landsting ska vara klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Dessutom ska en samlad strategi tas fram om socialt ansvarstagande.

– Nu vässar vi våra miljöambitioner ytterligare med miljömålsområden som breddar klimatarbetet och som tydligt knyter an till landstingets verksamhet. Vi ska också öka kunskapen om vår miljöpåverkan. Under nästa programperiod ska landstingets direkta och indirekta miljö- och klimatpåverkan belysas och kartläggas, säger Gustav Andersson (C), miljölandstingsråd.

– Stockholms läns landsting är en föregångare i arbetet med att ta etiskt ansvar i upphandlingar. Tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen har vi formulerat en uppförandekod för leverantörer. Landstinget deltar också aktivt i det internationella arbetet med att ta fram ett ramverk för hur offentlig sektor kan arbeta med socialt ansvarstagande (ISO 26000). Nu vill vi gå vidare och formulera en samlad strategi inom området, säger Gustav Andersson (C), miljölandstingsråd.

----------------------
För ytterligare information
Gustav Andersson (C), landstingsråd, 070-737 41 36
Henrik Dahlsson, landstingsrådssekreterare, 070-737 41 11

FAKTA:
Det nuvarande miljöprogrammet, Miljö Steg 5, löper till utgången av 2011. Det nya programmet tas fram under 2010 och beslutas av landstingsfullmäktige i juni 2011 för att kunna träda i kraft i januari 2012. De nuvarande fem miljömålsområdena ersätts av tre: klimateffektivt, resurseffektivt och hälsofrämjande. Utöver dessa områden ska en samlad strategi om socialt ansvarstagande tas fram. I maj 2010 beslutar landstingsstyrelsen om miljöprogrammets målsättningar.

Läs mer om landstingets miljöarbete här:
http://www.sllmiljo.se
http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=652

Läs mer om ISO 26000 här:
http://www.iso26000.se


Centerpartiet i Stockholms läns landsting                         
Besök: Hantverkargatan 45, Landstingshuset
Box 225 50, 104 22 STOCKHOLM                         
Web: http://sll.centerpartiet.net