Skandia

Nytt fondkoncept ger mjukare investeringsresa

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2010 08:55 CET

Idag lanserar Skandia ett nytt fondkoncept, Skandia Skala. De nya fonderna kommer att ge kunderna möjlighet till mindre svängningar utan att göra avkall på avkastning. Detta är möjligt genom en unik riskstyrning. Konceptet har redan framgångsrikt testats i England. Sverige är först ut i en internationell lansering.

Kundernas riskprofil matchas med rätt risknivå på fonderna med hjälp av ett nytt rådgivningsverktyg, Matchmaker. Syftet är att ge kunderna en bättre förståelse för sparandets utveckling och svängningar. Den tydliga kopplingen mellan kundens riskprofil och fondens förväntade risknivå möjliggör en långsiktig sparstrategi.

- Vi har märkt att sparandet och resan mot målet har blivit nästan lika viktigt för kunderna som resultatet och slutmålet. Det krävs risktålighet för att våga spara på en viss risknivå långsiktigt. Genom Skala kan vi undvika en dålig matchning där kunderna köper på topp och säljer på botten för att de inte var bekväma med resan, säger Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet Skandia.

Grundtanken med de nya Skala-fonderna är att de ska hålla kundens önskade risknivå. Utifrån risknivån fastställs löpande vilken mix fonderna ska ha för att nå bästa förväntad avkastning. Det finns fem Skala-fonder som motsvarar fem risknivåer. Vid fastställande av tillgångsfördelning tar förvaltaren hänsyn till marknadens svängningar.

- Skandia Skala är vår största satsning i år och för att maximera kundnyttan har vi gått ett steg längre i riskfokusering. Kunden får genom Skala en aktiv förvaltningstjänst som går ut på att hela tiden ge högsta möjliga avkastning i förhållande till kundens önskade risknivå. Det här är riskprecision 3.0, säger Jessica Malmfors, VD Skandia Fonder.

Fonderna innehåller svenska-, globala- och tillväxtmarknadsaktier samt obligationer, kontanter och alternativa investeringar som hedgefonder och råvaror. Konceptet med Skala är framtaget av internationell expertis inom Skandia Investment Group. Fonderna säljs hos Skandia och Skandiabanken.

För ytterligare information:
Jim Rotsman, chef för investeringserbjudandet Skandia: +46 8 7884502
Jessica Malmfors, VD Skandia Fonder: +46 8 7883309
Lena Hök, informationschef Skandia Privat/Skandiabanken: +46 8 4637460

Skandia är en av världens ledande leverantörer av lösningar för ekonomisk trygghet och långsiktigt sparande. I erbjudandet ingår liv- och fondförsäkring, fondsparande, banktjänster och hälso- och sjukvårdsförsäkring. Skandia grundades 1855 och finns idag i ett 20-tal länder på fyra kontinenter. Skandia ingår i Old Mutual-gruppen som har sitt huvudkontor i London, totalt cirka 47 000 medarbetare och finns i över 40 länder runtom i världen. Du hittar mer information på www.skandia.se