Sveriges Annonsörer

Nytt format för tv-reklam

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2007 10:26 CET

Det säljs cirka 600 000 tv-apparater om året enligt information från elektronikbranschen. Och från och med år 2006 så kommer närmare 2 av 3 sålda tv-apparater vara LCD- eller plasma-tv med bildformatet 16:9.

- För att på bästa sätta kunna utnyttja potentialen i det nya bildformatet och ge tittarna en så bra bildupplevelse som möjligt så har Sveriges Annonsörers kommitté för reklam-tv, ART, beslutet att från och med den 15 oktober 2007 helt gå över till 16:9-formatet för all tv-reklam, säger Katarina Jerndahl, nordisk mediechef på Unilever och ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för reklam-tv.

Instruktion till annonsörer och mediebyråer:
I samband med att det analoga marknätet närmar sig en slutlig nedsläckning tar tv-branschen steget över till reklamfilmer i formatet 16:9. Detta innebär:

- Från och med den 15 oktober 2007 så kommer all utsändning av reklammaterial att ske i 16:9-format.

- Reklammaterial som skall sändas innan detta datum skall levereras i formatet 4:3.

- Reklammaterial som skall sändas efter detta datum skall levereras i formatet 16:9.

- Reklammaterial som skall sändas både innan och efter detta datum skall levereras i både formatet 4:3 och 16:9.

- I de fall materialet inte finns tillgängligt i 16:9 så skall materialet konverteras (arc:as) till 16:9 format med svart på sidorna (pillar-box).

För mer information kontakta:
Katarina Jerndahl, ordförande i Sveriges Annonsörers kommitté för reklam-tv och nordisk mediechef Unilever, telefon 08-619 96 21.
Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer, telefon 0708-18 75 99.