Mittuniversitetet

Nytt forskarnätverk för grön humaniora möts i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2016 13:11 CET

Den första workshopen för ett nytt internationellt nätverk av forskare inom det som kallas grön humaniora möts på Mittuniversitetet. Mötet fokuserar på hur specifikt nordiska kulturella, sociala och historiska sammanhang påverkar bilder och berättelser om naturen och miljön.

För att lösa dagens och morgondagens miljöutmaningar krävs också förståelse för hur identitet och kultur påverkar människans beteende. Hur tänker vi kring miljön, hur ser vi på oss själva i relation till landskapet omkring oss? Inom det växande forskningsfältet grön humaniora eller environmental humanities läggs historiska, litterära och språkvetenskapliga perspektiv på miljöfrågorna.

Nu möts det nya, men redan nu stora internationella forskningsnätverket Ecocritical Network for Scandinavian Studies vid Mittuniversitetet, ett möte som också har sin bakgrund i det relativt nya forskningsfältet grön humaniora vid Mittuniversitetet.

- Mötet handlar om hur specifikt nordiska historiska och kulturella sammanhang påverkar hur natur och miljö tematiseras i litterära texter, filmer, videospel och andra media. Exempelvis med hänsyn till aspekter som miljöförändringar och global uppvärmning, miljörisker och hållbarhet, säger Reinhard Hennig, Avdelningen för humaniora.

Workshopen har titeln ’Nordic Narratives of Nature and the Environment’ och hålls på engelska. Deltagarna kommer från tio olika länder - de nordiska länderna, USA, Kanada, Frankrike, Schweiz, Italien och Tyskland.

Alla intresserade är välkomna att följa nätverkets presentationer på Campus Sundsvall.

Tid: 2-3 december, 9.00–17.30

Plats: Campus Sundsvall, lokal L111

Här hittar du program och mer information.

Kontakt:
Reinhard Hennig, Avdelningen för humaniora, 010-142 81 40, e-post: reinhard.hennig@miun.se

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 13 000 studenter med campus i Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.