Riksförbundet för ME-patienter

Nytt forskningscenter för ME/CFS startar vid Uppsala Universitet

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 11:53 CEST

Under förra veckan meddelades att ett forskningscenter för sjukdomen ME/CFS inrättas vid Uppsala Universitet. Den nya enheten finansieras med medel från den amerikanska forskningsstiftelsen Open Medicine Foundation (OMF). 

Verksamheten kommer att bedrivas i nära samarbete med två befintliga forskningscentra för ME/CFS, knutna till Stanford- och Harvard universiteten i USA. Ledare för centret är Jonas Bergquist, professor i analytisk kemi och neurokemi. Jonas berättar om planerna för verksamheten: 

”Fokus här i Uppsala kommer fortsätta vara de neuroinflammatoriska markörerna, steroiderna och autoimmunitetsaspekten. Vi kommer också vidareutveckla analys- och provtagningsverktyg för att ytterligare kunna förstå patofysiologin vid ME.”

“Initialt kommer vi kunna anställa den första doktoranden inom svensk ME-forskning från vårt analytiska och neurokemiska perspektiv - vilket blir väldigt värdefullt för att kunna driva forskningen framåt i snabbare takt.”

Professor Jonas Bergquist ingår sedan tidigare i OMF:s vetenskapliga råd. Rådet består av ledande forskare och kliniker på området, däribland två Nobelpristagare i medicin respektive kemi.

RME:s förbundsordförande Kerstin Heiling ser mycket positivt på det nya forskningscentret i Uppsala: 

”Det här är en fantastisk nyhet, inte bara för ME-sjuka i Sverige utan också för att knyta svensk ME-forskning till det internationella forskningsnätverk som är under stark utveckling. ME-forskningen i Sverige är sorgligt underfinansierad, men förhoppningsvis ska denna satsning från OMF innebära att flera svenska forskare och finansiärer antar utmaningen att gå in i det mångfasetterade ME-fältet. RME är även med och bidrar till OMF:s verksamhet via de medel som samlas in till forskningen.”

Kontakt:
Kerstin Heiling
Förbundsordförande
Telefon: 0707-22 30 73

Läs mer: 

- UNT https://www.unt.se/nyheter/uppsala/forskning-kring-me-far-centrum-i-uppsala-5254897.aspx


Fakta om ME/CFS:
ME/CFS klassas som en neurologisk sjukdom av WHO och benämns ofta som neuroimmunologisk. Det är en komplex multisystemsjukdom där nervsystem, immunförsvar och energiproduktion är påverkade.
ME/CFS drabbar 0,1-0,4% av befolkningen, vilket motsvarar 10 000-40 000 i Sverige. 

Diagnosen ställs enligt Kanadakriterierna. Det karaktäristiska för sjukdomen är en nytillkommen och påtaglig funktionsnedsättande energibrist samt ansträngningsutlöst försämring (Post-Exertional Malaise, PEM). PEM innebär att tillståndet förvärras efter både fysisk och mental aktivitet som överskrider kroppens individuella toleransnivå och kan leda till långvarig försämring. Vanliga betydande symptom som den ME-sjuke därtill lever med är influensasymptom med feberkänsla, huvud- och muskelvärk, minnes- och koncentrationssvårigheter, intryckskänslighet samt ortostatisk intolerans. 

ME/CFS förekommer i olika svårighetsgrad av funktions- och aktivitetsnedsättning. Cirka 25% av patienterna är bundna till sina hem eller sängliggande. Sjukdomen räknas som kronisk då endast få återfår sin tidigare funktionsförmåga. Barn och ungdomar har i allmänhet bättre prognos. Biomedicinsk forskning ger hopp om framtida effektiva behandlingar.
Källa: RME

Detta är OMF - Open Medicine Foundation:
Amerikansk stiftelse som initierar och finansierar forskning om ME/CFS, organiserar forskarkonferenser och sprider information om sjukdomen och aktuellt forskningsläge. 
Källa: RME