Lunds universitet

Nytt forskningscentrum invigs vid Lunds universitet

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 14:37 CEST

Hur påverkas hälsan på ålderdomen av faktorer tidigare i livet? Vad driver människor att flytta? Hur blir invandrare integrerade? Detta är några frågeställningar som forskare vid ett nytt forskningscentrum vid Lunds universitet kommer att ägna sig åt.
Pressen hälsas välkommen tisdagen den 4 september när Centrum för ekonomisk demografi invigs vid Lunds universitets Ekonomihögskola.

Centrum för ekonomisk demografi består av ett 30-tal forskare inom ekonomisk historia, nationalekonomi, samhällsmedicin, socialt arbete och statistik som studerar samspelet mellan befolkning och ekonomi i internationellt och historiskt perspektiv.
Exempel på forskningsområden är befolkningens åldrande och hälsa, invandrarnas ekonomiska och sociala integration, familjebildning, fertilitet och möjligheterna att kombinera familj och arbete, mm (se informationsbroschyr på http://www.ekh.lu.se/ed/publ/CentrumED.pdf).

Centret beviljades 2006 ett prestigefyllt tioårigt Linnéstöd, en ny satsning från Vetenskapsrådet för att finansiera spetsforskning i Sverige. Linnéstödet gjorde det också möjligt att inrätta en forskarskola i ekonomisk demografi för att säkra framtida tillgång på forskare.

Invigningsprogrammet inleds kl. 14:15 med tal av representanter från ledningen för Lunds universitet, bl.a. rektor Göran Bexell och Ekonomihögskolans rektor Allan Malm, samt inbjudna ledande forskare inom ekonomisk demografi. Bland annat kommer en av Europas ledande demografer, professor James Vaupel vid Max Planck Institute for Demography, Rostock, att diskutera de demografiska utmaningarna i Europa med fokus på den ökande andelen äldre och invandringen. Programmet fortsätter sedan med kortare seminarier presenterade av medarbetare inom Centret där frågor om hur familj och arbete, invandring, hälsa mm behandlas. Invigningen avslutas kl. 1800.

Program (för nedladdningsbar version av programmet se http://www.ekh.lu.se/ed/papers/Program_CentrumED.pdf):

Journalister är välkomna att intervjua föreståndare för Centret professor Tommy Bengtsson, och föreläsarna 13:30-14:00 i Faculty-lokalen på tredje våningen, Holger Crafoord Ekonomicentrum 3, samt i kaffepausen kl. 15:30-16:00.
Det finns även möjlighet att intervjua forskarna efter föreläsningen

Adress: Holger Crafoordsekonomicentrum, Tycho Brahes väg 1, Lund

Program

14:15-15:30 Invigningstal, Crafoordsalen, Holger Crafoord Ekonomicentrum 1

Inga Persson, professor i nationalekonomi, EHL, moderator
Allan Malm, rektor vid Ekonomihögskolan hälsar välkommen
Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet
Lunds universitets strategi för forskning
Tommy Bengtsson, professor i demografi och ekonomisk historia, föreståndare för Centrum för ekonomisk demografi, EHL
De demografiska utmaningarna nu och i framtiden
James Vaupel, professor vid Max Planck Institute for Demography, Rostock
Forskning och undervisning i demografi i Europa

15:30-16:00 Kaffe och förfriskningar, Café Holger, Holger Crafoord Ekonomicentrum 3

16:00-18:00 Seminarium, Sal EC3:211, Holger Crafoord Ekonomicentrum 3

Martin Dribe, docent i ekonomisk historia, EHL
Skånes Demografiska Databas - ekonomisk demografi i ett 300- årigt mikroperspektiv
Martin Lindström, docent i socialmedicin, UMAS
Hur förhållanden under barndomen påverkar hälsan senare i livet
Martin Nordin, filosofie doktor i nationalekonomi, EHL
Andra-generationen invandrares inkomster och humankapital
Dan-Olof Rooth, docent i nationalekonomi, Handelshögskolan BBS, Högskolan i Kalmar
Migration och integration
Maria Stanfors, filosofie doktor i ekonomisk historiska, EHL
Mellan arbete och familj - ett dilemma för kvinnor och män

Mer information om Centrum för ekonomisk demografi finns på www.ekh.lu.se/ed

För frågor kontakta Madeleine Jarl på telefon 046-2224258 (madeleine.jarl@ekh.lu.se) eller professor Tommy Bengtsson, 046-222 7380.Ulrika Oredsson
Informationsenheten
Lunds universitet
046-222 70 28
ulrika.oredsson@info.lu.se

046-222 70 28