Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Nytt forskningshus byggs i Mölndal

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 15:51 CEST

Ett nytt forskningscentra kommer att byggas på Mölndals sjukhus. Hus R, som det initialt kallas, blir ett unikt nav som samlar viktig forskning och undervisning. Regionstyrelsen tog beslutet vid sitt sammanträde den 18 juni 2013.

Hus R blir en gemensam gränsöverskridande mötesplats för forskare, studenter och medarbetare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Huset byggs för framtiden och kommer med sin flexibla utformning klara att tillfredsställa lokalbehoven under lång tid.

Hus R kommer att bli en viktig brygga mellan vård och forskning. Forskningen i huset kommer att spänna över ett brett fält, från preklinisk forskning till klinisk tillämpning.

Projektet utgör en viktig del i den strategiska satsningen som samlar merparten av den ortopediska verksamheten vid Mölndals sjukhus. Hus R kommer att innehålla högt specialiserade forsknings- och laboratorielokaler såväl som mer allmänt tillgängliga forsknings-, undervisnings- och konferensytor. 
För utveckling och undervisning skall huset vara en sjukhusgemensam resurs. När det gäller forskning är Hus R främst en arena för forskning relaterat till rörelseorganen, men även annan strategiskt viktig forskning vid Mölndals sjukhus kommer gynnas. 

I huset kommer olika typer av kliniska träningscenter finnas, där såväl studenter som medarbetare under realistiska former kommer att tränas i praktiska vårdmoment både enskilt och i team. 

Huset kommer att bestå av sex våningsplanplan och en yta om totalt cirka 6 500 kvm. Rivning och markarbete ska påbörjas under våren 2014 och huset beräknas stå klart under vintern 2016. I huset kommer att finnas en stor aula som rymmer 150 personer. 

Kontaktperson:

Planeringsledare Anders Kullbratt, tel 070-941 55 85, e-post: anders.kullbratt@vgregion.se

Sahlgrenska Universitetssjukhuset är norra Europas största universitetssjukhus. Här finns kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter. Inom cirka 25 specialiteter har vi spetskompetens och behandlar patienter från hela Sverige. Den kliniska forskningen i samarbete med Sahlgrenska akademin är en naturlig del av sjukvården.