Näringsdepartementet

Nytt forskningsprogram för skogs- och träindustrin

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2006 14:53 CEST

Regeringen har idag fattat beslut om att ge VINNOVA - Verket för innovationssystem, i uppdrag att ta fram ett förslag till ett nationellt forskningsprogram för skogs- och träindustrin.

I december 2005 presenterades ett strategiprogram, "Skogs- och träindustrin - en del av det innovativa Sverige", av företrädare för regeringen, industrin och de fackliga organisationerna. Strategiprogrammet innehåller ett antal åtgärder för att förbättra skogs- och träindustrins konkurrenskraft. I strategiprogrammet betonas att skogs- och träindustrins framgångar grundas på starka forsknings- och utvecklingsinsatser.

- Inrättandet av ett forskningsprogram för skogen är en av de viktiga åtgärder vi enades om och vi tar nu detta första steg mot att förverkliga programmet, säger näringsminister Thomas Östros.


Kontakt:
Håkan Carlsson
Pressekreterare hos Thomas Östros
08-405 55 60
0708-67 39 86