Sveriges Informationsförening

Nytt forskningsprojekt - Information och kommunikation påverkar affärerna

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 12:28 CEST

Sveriges Informationsförening och Handelshögskolan i Stockholm startar tillsammans det femåriga forskningsprojektet Information och kommunikation för affärsskapande och organisationsutveckling som skall utveckla kunskapen kring hur information och kommunikation kan bidra till att öka organisationers effektivitet.

- Informationsfrågor är i dag på företagsledningarnas agenda. Förtroende och anseende är, och kommer att bli, allt viktigare än någonsin. Detta är tydligt för alla företag och organisationer som granskas av omvärlden och i medierna, säger Margaretha Sjöberg, generalsekreterare och vd i Sveriges Informationsförening. Sven Hamrefors, ekonomie doktor och forskare vid Entrepreneurship and Business Creation vid Handelshögskolan, är ansvarig för det femåriga forskningsprojektet vars mål är att undersöka på vilka sätt information och kommunikation kan användas som strategiskt verktyg att bidra till affärs- och verksamhetsutveckling.

- Detta är relevant för vinstdrivande företag där informationsarbetet drivs på ett sätt att det ökar förmågan till bättre affärer och för offentliga verksamheter där det handlar om ökad upplevd nytta hos exempelvis medborgarna. Informatörer kan göra ännu mera nytta Genom intervjuer och deltagande observationer ska metoder och arbetssätt, av hur information och kommunikation i dag används för att skärpa organisationers effektivitet, att undersökas.

- Detta kommer att resultera i ett stort antal exempel. Vi kommer att systematisera dem och skapa ett underlag för ännu bättre metoder och arbetssätt. Syftet är att lyfta fram de goda exemplen och låta dem utgöra basen för inspiration, säger Sven Hamrefors.

Sven Hamrefors förklarar att man teoretiskt kommer att titta på hur man påverkar strukturer i organisationen som indirekt har en påverkan på affärs- eller nyttodrivande processer, och hur man direkt påverkar dessa processer.

- Det handlar även om att öka organisationens förmåga att exploatera potentialen i redan befintliga affärer, samt om organisationens förmåga att skapa affärer inom de områden där man inte ännu är aktiv, säger han.

- Det ger ny näring till vår bransch och kommer att öka kunskapsnivån för information och kommunikation, det ökar också möjligheterna för informatörer att göra ännu mer nytta, säger Margaretha Sjöberg. Vasakronan. Alecta, NCC och JKL är fyra företag som gått i bräschen och stödjer projektet finansiellt. Totalt kommer projektet att finansieras med 6 miljoner kronor. Hämta bilder på Margaretha Sjöberg och Sven Hamreforsi Bildbanken på vår hemsida. Sveriges Informationsförening är en yrkesförening för professionella informatörer. Föreningen har i dag närmare 4500 medlemmar som arbetar i företag, organisationer, offentlig förvaltning eller som konsulter runt om i landet. Föreningens syfte är att öka insikten om att information och kommunikation påverkar alla verksamheters förmåga till framgång.