Svenska Spel

Nytt forskningsråd skapar kunskap om förebyggande arbete mot spelmissbruk

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 12:16 CEST

För att öka kunskapen om förebyggande arbete mot spelproblem inrättar Svenska Spel ett forskningsråd. Rådet ska årligen bidra med 5 miljoner kronor till universitetsvärldens forskning inom området. Första utlysningen kommer att ske våren 2011.

Svenska Spel utvecklar sitt förebyggande arbete mot spelproblem och har noterat att det behövs mer forskning som stöd i det arbetet. Vid sidan av det bidrag Svenska Spel ger till forskning genom Hjärnfonden satsar nu företaget på att öka sitt forskningsengagemang genom att bilda ett eget forskningsråd.

- Spelansvar är något som är dynamiskt och vi vill veta mer om vilka effekter olika ansvarsåtgärder medför, säger Zenita Strandänger (CSR-chef, Svenska Spel).

Forskningsrådet består av ett antal erfarna forskare och representanter från viktiga samhällsintressen. Rådet kommer att bedöma inkomna ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans. I första hand prioriteras ansökningar från doktorander, i andra hand graduerade forskare.

- Vi hoppas att med detta uppmuntra fler forskare att ägna sig åt detta viktiga och än så länge ganska outforskade område, säger Stefan Borg (ledamot i Svenska Spels styrelse och representant i Svenska Spels forskningsråd).

Vid frågor kontakta:
Stefan Borg, 070-484 88 65
Rebecka Johansson (samhällsutredare, Svenska Spel), 08-757 78 29, rebecka.johansson@svenskaspel.se.