Socialstyrelsen

Nytt från Socialstyrelsen nr 11/06

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 08:54 CET

Här är senaste Nytt från Socialstyrelsen.Rubriker i veckans nummer:

Det kan bli mycket trevligare måltider för äldre

Risk med viss fosterövervakning; Nytt om patientsäkerhet

Nu finns blanketter för föräldraskap när båda föräldrarna är kvinnor

Många projekt igång inom psykiatrin

Uppdaterat om register

Återrapportering av statsbidrag

Fler små handikappgrupper i databasen

Lägesrapporten om handikappomsorgen

Lediga jobb

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2006/nytt060323.htm