Socialstyrelsen

Nytt från Socialstyrelsen - nr 33/05

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 08:43 CEST

Rubriker: SOSFS: Dricksvatten; Kommunstatistik /
Äldre får inte all den hjälp de beviljats /
Gävleborg, Uppsala och Västerbotten bästa hälsofrämjare / Uppdaterade frågor och svar om fågelinfluensa / Psykiskt funktionshindrade bor bra i Stockholm /
Stimulansbidrag att söka för äldre-FoU /
Detta är på gång inom klassifikationer
http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/2005/nytt051004.htm