Socialstyrelsen

Nytt från Socialstyrelsen nummer 32/08

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 09:15 CEST

Här är senaste Nytt från Socialstyrelsen

Gemensam satsning på information om folsyra
Kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa
Länsstyrelsernas tillsyn överförs till Socialstyrelsen
Två beslut om Rikssjukvård
Äldreguiden uppdaterad med nya uppgifter
Konferens om förebyggande arbete med barn och unga
Distansutbildning om prevention i förskola och skola
Äldredagarna 2008

Svårt att läsa e-postmeddelandet? Klicka här för webbsidan

http://www.socialstyrelsen.se/Aktuellt/Nyheter/FirstPage/2008/Q3/Nytt090924.htm

Ändra e-postadress eller avsluta? Gå till prenumerationssidan ( http://www.socialstyrelsen.se/Publicerat/Prenumerationer/ )!

Hämta pdf-version (bäst för utskrift):

http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/FAA32C3F-82FA-4F66-A8C0-D0B23B0E8628/0/08nytt32.pdf

Hälsningar

Jan Gustafsson

red Nytt

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gemensam satsning på information om folsyra

Livsmedelsverket och Socialstyrelsen planerar en gemensam informationssatsning i syfte att få kvinnor som kan tänka sig att bli gravida att ta folsyratabletter.Om en kvinna har låga halter folat i blodet före och under de första veckorna i graviditeten ökar risken för ryggmärgsbråck hos fostret. Varje år föds cirka 20-25 barn i Sverige med ryggmärgsbråck. Utöver detta utförs årligen cirka 80 aborter efter graviditetsvecka 16 på foster med ryggmärgsbråck. Folsyra/folat är ett vattenlösligt B-vitamin. Kvinnor som kan tänkas bli gravida rekommenderas 400 mikrogram folsyra/folat per dag, genom att ta kosttillskott eller att äta minst 500 gram frukt och grönt samt välja fullkornsprodukter.
Till pressmeddelandet

Kompetensutveckling inom området psykisk ohälsa

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att fördela 130 miljoner kronor till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården, personer som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.Ansökan ska göras gemensamt av minst ett landsting och en eller flera kommuner.
Enligt regeringsuppdraget ska ansökan också utformas i samarbete med patient-, brukar- och anhörigorganisationer.Ansökningarna ska vara Socialstyrelsen tillhanda senast den 15 oktober.
Mer information

Länsstyrelsernas tillsyn överförs till Socialstyrelsen

Tillsynen av kommunernas socialtjänst kommer att överföras till Socialstyrelsen. Det framgår av regeringens budgetproposition.I dag är det landets länsstyrelser som ansvarar för den sociala tillsynenoch ser till att socialtjänsten för barn, äldre och funktionshindrade fungerar på ett bra sätt i kommunerna. Regeringen vill föra över tillsynsansvaret, från länsstyrelserna till Socialstyrelsen, som redan i dag bedriver tillsyn över hälso- och sjukvården på sex regionala enheter runt om i Sverige.
Till nyhetstexten

Två beslut om Rikssjukvård

Idag bedrivs behandling av svåra brännskador på fyra kliniker i Sverige, men kommer efter ansökan och tillstånd att bedrivas av en till två kliniker. Viss kraniofacial kirurgi (skalloperationer) bedrivs på sex kliniker och kommer att bedrivas av en till två kliniker enligt beslut av Rikssjukvårdsnämnden.
Tillnyhetstexten

Äldreguiden uppdaterad med nya uppgifter

Nu har Äldreguiden på Socialstyrelsens webbplats uppdaterats. Här finns aktuell information från landets samtliga kommuner, stadsdelarna i storstäderna och 2731 boendeenheter. Nytt är också att det finns uppgifter om korttidsboenden. Äldreguiden vänder sig till närstående och äldre som vill ha information om äldreomsorgen, men även till personal, ledning och beslutsfattare.
Till Äldreguiden

Konferens om förebyggande arbete med barn och unga

Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa , UPP-centrum, på Socialstyrelsen inbjuder till konferens om förebyggande arbete med barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Konferensen vänder sig bland annat till personer som arbetar med barn och unga inom socialtjänst, barn- och ungdomsmottagningar eller barn- och ungdomspsykiatri.
Mer information

Distansutbildning om prevention i förskola och skola

Under hösten 2008 -våren 2009 erbjuder UPP-centrum vid Socialstyrelsen, tillsammans med Örebro Universitet, en distansutbildning på 7,5 poäng om förebyggande metoder i förskolan och skolan. Två föreläsningstillfällen äger rum vid Örebro Universitet. Mellan dessa tillfällen ges tre föreläsningarpå sju orter genomså kallad telebild.
Mer information

Äldredagarna 2008
Här finns information om vad som togs upp under Socialstyrelsens äldredagar den 2-3 september.
Till presentationsmaterialet

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redaktör:
Jan Gustafsson
tel: 075-2473818

Ansvarig utgivare:
Merike Palm

ISSN: 1401-716