FAO

Nytt gräshoppshot i Madagaskar

Pressmeddelande   •   Jun 21, 2011 16:22 CEST

Brådskande behov av finansiering och material för ny insats

Den förökning och ansamling av gräshoppor som för närvarande pågår i sydvästra Madagaskar kan övergå i ett storskaligt angrepp och allvarligt hota försörjningsmöjligheten för 13 miljoner människor om inte en förebyggande insats kan lyckas förhindra att insekterna förstör stora mängder gröda i regionen, säger FAO idag.

Enligt de senaste beräkningarna behöver ungefär 300 000 hektar som angripits av gräshoppor behandlas under perioden november 2011 till maj 2012 och till en kostnad av 7,6 miljoner dollar.

”Vi måste förhindra gräshoppornas explosionsartade förökning för att kunna förebygga en fortsatt utveckling som kan komma att påverka ön i flera år framöver. En utveckling som även skulle kunna ge allvarliga effekter på försörjningsmöjligheterna för två tredjedelar av befolkningen, eller 13 miljoner människor”, säger FAO:s Annie Monard som samordnar arbetsinsatserna mot gräshoppor i Madagaskar.

Gräshoppsutbrott

Sedan 2010 har FAO, tillsammans med FN:s centrala katastroffond (CERF) och USAID, bistått Madagaskars center för gräshoppskontroll (CNA) med att reducera populationen av madagaskisk vandrandringsgräshoppa efter ett utbrott av denna i mars förra året.

Detta har bland annat resulterat i bildandet av nationella arbetsgrupper och vidareutbildning. Insatserna för att begränsa konsekvenserna av utbrotten och ytterligare spridning av gräshoppor koncentrerades från oktober 2010 till april 2011, en period som sammanfaller med regnsäsongen och gräshoppornas reproduktionssäsong. Ungefär 200 000 hektar gräshoppsangripen mark sprutades från helikopter medan kontrollåtgärder på marken utfördes på 27 000 hektar, ett arbete som sedan fortsatt.

Insatsen för 2010/2011 baserades på en handlingsplan i tre led: en förstärkning av nationella undersökningar och kontroller, skydd för människors hälsa och miljö samt en utvärdering av kampanjen och de effekter gräshopporna haft på livsmedelsförsörjningen.

Biologiska bekämpningsmedel

Förutom konventionella bekämpningsmedel har biologisk skadedjurskontroll, baserad på en för gräshopporna dödlig svamp, för första gången använts storskaligt.

Den här typen av insatser förhindrade att ett gräshoppsutbrott utvecklades till ett storskaligt skadedjursangrepp i regionen 2010, vilket skulle fått katastrofala följder på grödor och försörjningsmöjligheter. Väderförhållanden och ekologiska förutsättningar under första hälften av 2011 har utlöst en ny våg av växande gräshoppspopulationer i stora delar av sydvästra Madagaskar.

Det finns därför ett stort behov av omedelbar finansiering på 7,6 miljoner dollar till insatser för att hantera gräshoppsangripna områden i samband med nästa regnperiod och reproduktionssäsong (november 2011- maj 2012).

”Vi måste snabbt agera på detta gräshoppsutbrott” säger Monard. ”Förebyggande kontroll är den bästa och mest kostnadseffektiva metoden att på ett hållbart sätt hantera gräshoppsangrepp.”

Parallellt med en akutinsats kommer FAO att påbörja ett tvåårigt projekt, finansierat av det franska utvecklingsorganet AFD, för att hjälpa Madagaskar med att skapa en mer långsiktig beredskapsplan för gräshoppsangrepp.

Läs mer:

Pressmeddelandet på engelska

EMPRES förebyggande system för gräshoppsangrepp

Fakta om gräshoppor