Netrevelation AB

Nytt grepp i konvertibelemissionen från Netrevelation

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 10:24 CEST

För att verkligen nå ut med informationen kring konvertibelemissionen - och framförallt företagets affärsidé, potential och Worldspan-projektet
- har Netrevelation producerat en presentationsfilm med senaste multimediateknik. Temat är: "Lär känna Netrevelation" och distribueras tillsammans med prospektet, i form av en CD, till alla 9 000 aktieägare. För att se filmen krävs endast en PC med CD-läsare.

Aktieägaren kan klicka på olika kapitel och välja ut det som intresserar. Bl a presenteras affärsidé och affärsmodell av vår VD. I presentationen av Worldspan medverkar Graham Nichols, Worldspans Vice President och chef för Europa och Asien. Graham beskriver bl a hur viktigt Netrevelations affärssystem är för Worldspans produktutveckling och marknadsposition.

Förutom distributionen till alla aktieägare, planerar Netrevelation också att lägga ut multimediafilmen och annat informationsmaterial på en särskild kampanj-site på internet. Siten kommer bl a att kunna nås genom Netrevelations hemsida, Thenberg & Kinde Fondkommissions hemsida, men också via banners som sprids över nätet och i elektroniska nyhetsbrev.

Genom att tillämpa det senaste inom informationsteknologien räknar Netrevelation med att nå ut till ett stort antal aktieägare och andra intresserade investerare med en kvalitativ information - jämförbar med seminarier och investerarträffar.

-Vi på Thenberg & Kinde Fondkommission tycker att idén med film baserad på multimedia-teknik för att nå ut till aktieägarna, är ett bra och kostnadseffektivt sätt att komplettera informationen kring ett emissions-prospekt. I praktiken gör ju Netrevelations ledning och partners en presentation för var och en av bolagets aktieägare, vilket är imponerande, säger Fredrik Ljung, kontorsansvarig på Thenberg & Kinde Fondkommission AB i Stockholm.

Prospekt, presentationsfilm och anmälningssedlar kommer att vara aktieägarna tillhanda i början på nästa vecka.

Försäljningen
Omsättningen som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), blev under juli drygt 94 MSEK.

Tågtaxi
Tågtaxi utvecklades enligt plan i juli och har då återhämtat sig från de tidigare rapporterade störningarna.

FöretagsTaxi
Även under juli fortsatte arbetet med att färdigställa FöretagsTaxi för drift under Netsys teknik senare i höst. Arbetet löper enligt plan.

Vår tidigare information, i nyhetsbrev nr 13, avseende avtal beträffande FöretagsTaxi-konceptet med TeliaSonera kvarstår.

Nästa nyhetsbrev nr 15 publiceras den 22 september.

För ytterligare information:
Roger Blomquist, VD, Netrevelation
Epost: roger.blomquist@netrevelation.se
www.netrevelation.se

Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen.