Stockholms Läns Landsting

Nytt habiliteringscenter startas för barn med autism (mp)

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2003 11:28 CET

Köerna för barn med autism är alltför lång i Stockholm. Behandlingen för dessa barn är tidskrävande. För att kunna ge alla en så tidig behandling som möjligt, prioriterar landstinget i årets budget ett nytt autismcenter som ska minska köerna radikalt.

- Det är oerhört viktigt att barn med autism och autismspektrumstörningar diagnostiseras så tidigt som möjligt och att man därefter snarast sätter in stödåtgärder och habilitering, säger Lena-Maj Anding (mp), ansvarig för habiliteringsfrågor i Stockholms läns landsting.

- Med hjälp av tidiga och fokuserade insatser kan barnen få hjälp att lära sig att kommunicera med sin omgivning. De beteendestörningar som annars ofta utvecklas som en följd av funktionshindret kan man minska eller till och med undvika i vissa fall, om man sätter in tidig behandling.

- När nu vårdgarantin under ett år ses över, ska vi utöka möjligheten till tidig vård för barn med autism. Kunskaperna kring habilitering av barn med autistiska störningar växer. Det är ett relativt nytt område och det pågår en intressant metodutveckling, som vi vill använda oss av och stödja inom landstinget, säger Lena-Maj Anding (mp).

Verksamheten är planerad att komma igång under 2004 och centret ska ha
möjlighet att ta emot ungefär 300 barn.

För ytterligare information:
Lena-Maj Anding (mp), gruppledare, 070-737 44 27
Charlotte Pruth, pressekreterare, 070-737 44 26