MSD Animal Health

Nytt hästvaccin under utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 15:29 CET

Ett vaccin mot Rhodococcus equi-infektioner på föl är under utveckling och ska undersökas i en fältstudie i Tyskland

 

 

Boxmeer, Holland, 2011-01-27

Intervet/Schering-Plough Animal Health meddelar att de går in i slutstadiet av utvecklingen av ett vaccin mot Rhodococcus equi, en bakterie som orsakar en allvarlig akut lunginflammation hos föl. I vaccinet, som ska testas i en fältstudie i Tyskland, ingår en speciell apatogen bakteriestam, där fyra gener har tagits bort från genomet.

För närvarande är det svårt att skydda föl mot denna potentiellt dödliga sjukdom eftersom försök att utveckla ett vaccin hittills inte har varit framgångsrika. Det finns ett trängande veterinärmedicinskt behov av ett effektivt och säkert vaccin för att kunna skydda mot R. equiinfektion, eller för att kunna minska symptomen. Idag kan infektionen endast hanteras med antibiotikabehandling under en lång tid. Dessutom kan föl som tillfrisknar efter en infektion få bestående lungskador. Dessa kan i sin tur påverka deras framtida prestationsförmåga och orsaka ekonomiska förluster för uppfödarsektorn.

Enligt Dr. Rene Aerts, Vice President Global Biologicals FoU på Intervet/Schering-Plough Animal Health, kommer ett vaccin mot R. equi att medföra flera fördelar:

”Vinsten för djuren är att de skyddas från det lidande som en svår och potentiellt dödlig sjukdom kan ge. Dessutom skulle hästägare och uppfödare kunna undvika betydande ekonomiska förluster genom att förebygga sjukdomen. Slutligen skulle tillgången till ett säkert och effektivt vaccin leda till en minskning av antibiotiaförskrivningen till djur." Förklarade Dr Aerts.

Vaccinstammen härstammar från en vild typ av bakterien R. equi som har förlorat sin virulens genom genetisk modifiering där fyra gener, som är avgörande för dess patogenicitet, har tagits bort. Omfattande säkerhetsstudier som visar på vaccinstammens oförmåga att orsaka lunginflammation hos föl har utförts. Dessutom, eftersom vaccinstammen inte kan överleva i makrofager, väntas den inte kunna orsaka sjukdom hos människor eller andra djurarter. Dessutom har säkerheten för kalvar, grisar, höns, möss och råttor bekräftats. Baserat på dessa resultat har tillsynsmyndigheten i Nederländerna utvärderat säkerheten för vaccinet och man har dragit slutsatsen att risken för att denna modifierade vaccinstam är försumbar för människor, djur och miljö.

EU-regulationer kräver att vacciner också testas avseende effekt och säkerhet under fältförhållanden innan godkännande för försäljning kommer att beviljas. För genomförande av sådana fältförsök krävs statliga godkännanden. Intervet/Schering-Plough Animal Health har nyligen ansökt om tillstånd hos tyska BVL (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit) för att utföra ett fältförsök med vaccinet i Tyskland. Studien kommer att genomföras under de strikta biosäkerhetsåtgärder som krävs enligt tysk lag och EU-lagstiftningen (särskilt direktiv 2001/18/EG). I den första fasen av studien kommer en grupp föl vaccineras med vaccinet och jämföras med en grupp av icke vaccinerade föl. Antalet R. equiinfektioner kommer att utvärderas i varje grupp.

R. equi är en vanligt förekommande grampositiv intracellulär bakterie som finns i jord (särskilt när domesticerade djur betar). Förutom i jorden kan bakterien hittas i däggdjurs tarmar och den har en lång överlevnad i gödsel och jord. R. equi är en välkänd patogen som orsakar lunginflammation med abcessbildning samt även andra infektioner hos föl och den kan utgöra allvarliga risker över hela världen. Infektion med bakterien är relaterad till en hög dödlighet hos föl som lämnas obehandlade. Föl infekteras av bakterien på betet eller genom inandning av förorenad jord och damm. R. equi är primärt en patogen hos unga föl. Hästar som är mer än 6-8 månader gamla påverkas inte eller mycket sällan.

Om Intervet/Schering-Plough Animal Health

Intervet/Schering-Plough Animal Health, med huvudkontor i Boxmeer, Nederländerna, är inriktat på forskning, utveckling, tillverkning och marknadsföring av veterinärläkemedel. Företaget erbjuder kunderna en av marknades bredaste, mest innovativa produktportföljer för djurhälsa, med produkter för att förebygga, behandla och kontrollera sjukdomar, såväl som produkter inom reproduktion för alla vanliga produktionsdjur samt för sällskapsdjur.

Intervet/Schering-Plough Animal Health, dotterbolag till Merck & Co Inc., Whitehouse Station NJ, USA. För mer information, besök www.intervet.com.


Om Merck

Dagens Merck är ett globalt läkemedelsföretag som arbetar för att hjälpa världen bli bättre. Merck är känt som MSD eller Merck, Sharp & Dohme utanför USA och Kanada. Företaget arbetar kundorienterat och är verksamma i mer än 140 länder för att leverera innovativa lösningar inom hälso- och sjukvård. Merck visar också sitt åtagande att öka tillgången till god hälsovård genom olika program och partnerskap. För mer information, besök www.merck.com.