Transportföretagen

Nytt Hamn- och stuveriavtal klart

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 13:56 CEST

Ett nytt Hamn- och stuveriavtal är klart för hamnarna. Avtalet är på märket och kommer löpa på 13 månader.

Under veckan har medling pågått mellan Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet för att komma överens om ett nytt Hamn- och stuveriavtal. Medlarnas hemställan godkändes under torsdagen vilket innebär att ett nytt avtal tecknats.

– Vi är nöjda med det nya avtalet som ligger i nivå med märket, säger Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar.

Det nya avtalet innebär:
• Avtal på 13 månader
• Löneökningar på 2,28 procent
• Arbetsgrupp beträffande frågor om introduktionslön för nyanställda samt rehabiliteringsfrågor vid arbetsskada beträffande behovsanställda
• Utökning av garanterad betalning för behovsanställd dagtid från 3 h till 4 h såvida inte annat arbete kan erbjudas.

Detta innebär även att Svenska Transportarbetareförbundet inte kommer genomföra tidigare varslade stridsåtgärder.

För mer information kontakta Nadia Jaber, pressekreterare Transportföretagen, nadia.jaber@transportforetagen.se eller 0730-68 53 30 eller Joakim Ärlund, vd Sveriges Hamnar, joakim.arlund@transportforetagen.se 0730-44 71 64.

Sveriges Hamnar är ett förbund inom Transportföretagen, som är en förbundsgruppering inom Svenskt Näringsliv. Sveriges Hamnar organiserar ca 60 företag med drygt 3.800 anställda. Transportföretagen är en samarbetsorganisation för arbetsgivar- och branschförbund inom transportnäringen, inklusive motor- och petroleumbranscherna, samt en förbundsgrupp inom Svenskt Näringsliv.