Ung Företagsamhet Skåne

Nytt historiskt rekord - Kick Off med över 2200 unga entreprenörer från hela Skåne

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2013 16:30 CEST

2200 nya entreprenörer till Skåne!

Torsdagen den 29 aug. samlas 2200 unga skånska entreprenörer för att starta igång året som UF-företagare. Det är en historisk siffra! Ung Företagsamhet Skåne bjuder in till stor Kick Off på Färs & Frosta Arena. Genom Anagram och humorgalan finns Johan Wester som konferencier och föreläsare. Kick Offen ger information och inspiration tlll ungdomarna som ska starta, driva och avveckla sk UF-företag under ett år.

”Att intressera unga personer för företagande är oerhört viktigt.
Spännande att det sker i Lund, i en av Sydsveriges tillväxt motorer”, säger Per Persson Näringslivschef i Lunds Kommun.

Under läsåret kommer dessa ungdomar att starta, driva och avveckla ett så kallat UF-företag.
"Det är fantastiskt att se vilken energi de här ungdomarna för med sig" säger
Susan Wahlgren Persson, regionchef för Ung Företagsamhet Skåne. "UF-året
bidrar både till den personliga utvecklingen men också samhällsutvecklingen i stort".
Under dagens Kick Off får ungdomarna bland annat träffa fd UF företagare som
inspirerande berättar om sin "UF-resa", partners och företagare finns
på plats för att ge bästa råd och stöd till de unga företagarna.
Arrangemanget börjar kl 9:15-12:00.

Ung Företagsamhet är en ideell verksamhet som arbetar för att ungdomar ska bli mer företagsamma. För mer info; http://www.ungforetagsamhet.se/skane

Med vänliga hälsningar
Susan Wahlgren Persson
Regionchef /Ung Företagsamhet Skåne
Mobil +46 709 383717, susan.wahlgren@ungforetagsamhet.se

Ung Företagsamhet Skåne är en ideell, partipolitiskt obunden förening vars syfte är att samverka med skolan för att införa företagsamhet och ett engagerat näringsliv i det svenska utbildningssystemet. Ung Företagsamhet vill ge barn och unga möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.
 
Ung Företagsamhet har tre olika utbildningskoncept för grundskola och gymnasiet, varav UF-företagande är ett. Målet är att genom utbildningskonceptet UF-företagande ge ungdomar i gymnasiet möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. UF-företagande innebär att elever under ett läsår får driva egna företag, så kallade UF-företag under handledning och med stödmaterial.