Novartis Onkologi

Nytt hopp för kvinnor med trippelnegativ bröstcancer

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2012 10:42 CEST

En mindre fas II-studie väcker hopp om att läkemedlet Afinitor i kombination med cytostatika kan hjälpa kvinnor med trippelnegativ bröstcancer, en svårbehandlad typ av bröstcancer.

Uppskattningsvis 10-15 procent av all bröstcancer är trippelnegativ, vilket innebär att tumörcellerna saknar receptorer för såväl proteinet HER2 som de kvinnliga könshormonerna östrogen och progesteron. Prognosen är sämre än för andra bröstcancerformer och behandlingsalternativen är begränsade till enbart cytostatika.

Vid ett symposium i San Francisco presenterades en fas II-studie där kvinnor med spridd trippelnegativ bröstcancer hade fått behandling med mTOR-hämmaren Afinitor och carboplatin, ett cytostatikum som bland annat används vid behandling av äggstocks- och lungcancer.

Hos 45 procent av kvinnorna kunde behandlingsnytta konstateras, antingen i form av att cancern var stabil i minst sex månader eller att cancern, helt eller delvis, försvann. Studiedeltagarna hade fått upp till tre olika cytostatikabehandlingar innan de fick Afinitor.

– Resultaten är mycket lovande, inte minst med tanke på att de här patienterna redan har gått igenom flera tuffa cellgiftsbehandlingar, säger bröstcancerläkaren Marie-Louise Fjällskog, medicinsk rådgivare på Novartis Onkologi.

En potentiellt allvarlig biverkning som observerades var trombocytopeni, en minskning av antalet blodplättar. Dosjusteringar under pågående studie minskade frekvensen av denna biverkan.

Afinitor godkändes nyligen för behandling av avancerad och spridd hormonpositiv bröstcancer i kombination med antihormonläkemedlet exemestan. Afinitor är också godkänt för behandling av spridd njurcancer och vissa neuroendokrina tumörer.

Trippelnegativ bröstcancer – fakta om studien
Singh JC, Volm M, Novik Y et al. Efficacy of RAD001/carboplatin in triple-negative metastatic breast cancer: A phase II study. Presented at the 2012 Breast Cancer Symposium. September 13-15, 2012.San Francisco,CA. Abstract 108.
Läs abstract från ASCO om Afinitor vid trippelnegativ bröstcancer

Så blockerar Afinitor cancerceller (mTOR-hämning): se film
Så fungerar mTOR-hämning av cancerceller: ladda ner nyhetsgrafik
För mer information om Afinitor (everolimus), se Fass.se

Presskontakt Novartis:
Nicklas Rosendal, kommunikationschef Novartis, 070-889 33 34

 

Novartis
Med fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg, kostnadsbesparande generiska produkter och receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2011 till 58,6 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 9,6 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 124 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se