Linköpings kommun

Nytt hopp för missbruksvård med låga trösklar

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2016 11:20 CET

Linköpings kommun kan tills vidare fortsätta att erbjuda personer med missbruksproblem lättillgängligt stöd enligt Linköpingsmodellen. Det är resultatet efter att kammarrätten gett kommunen prövningstillstånd för en tidigare dom om missbruksvård utan biståndsbeslut.

– Rättstillämpningen från Inspektionen för vård och omsorg är omodern och tillåter oss inte att använda resurserna så att de gör störst nytta. Kammarrättens beslut ger oss hopp om att vi även i framtiden kan ge stöd utifrån människors behov, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

Förvaltningsrättens dom från den 18 oktober i år, som tillkom på initiativ från Inspektionen för vård och omsorg, innebar att St Larsmottagningen inte längre skulle få tillhandahålla bland annat anhörigstöd, 12-stegsgrupp och haschavvänjningsprogram utan biståndsbeslut från socialförvaltningen.

Linköpings kommun överklagade domen och nu har kammarrätten gett prövningstillstånd. Beslutet innebär också att det ursprungliga beslutet om att stoppa den lättillgängliga missbruksvården inte gäller förrän kammarrätten avgjort frågan.

– Vårt stöd blir som effektivast om vi kan erbjuda människor stöd när de är som mest motiverade att förändra sina liv. Linköpingsmodellen är viktig för att stöd ska kunna sättas in innan motivationen falnat, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

– De låga trösklarna gör så att fler vågar söka sig till socialtjänsten. Personer som inte vill utsättas för en myndighetsutredning kan ändå ta emot stöd och det gör att livet kan bli bättre både för dem själva och deras närstående, säger Daniel Andersson.

Linköpings kommun har i mer än 20 år arbetat för att utveckla en modern och lättillgänglig socialtjänst med god kvalitet och socialt stöd med brukarens bästa i fokus. Detta ligger i linje med övriga samhällets utveckling där den enskildes inflytande och valmöjligheter får allt större betydelse. Målsättningen har varit att det ska upplevas enkelt att söka hjälp hos socialtjänsten och att insatser ska ges till fler i ett tidigt skede.

Linköpings kommun skickade 8 november i bred politisk enighet en skrivelse till socialdepartementet för att efterfråga lagändringar som möjliggör för kommunerna att fortsätta arbetet med en lättillgänglig socialtjänst. Linköping är också intresserade att delta i försökslagstiftning.

För ytterligare information kontakta omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L), telefon 0722-40 07 71.

Linköping har 155 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.