Novartis Onkologi

Nytt hopp för patienter med okänd cancersjukdom - neuroendokrina tumörer

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 08:29 CEST

Ett nytt sätt att behandla patienter med neuroendokrina tumörer ger längre överlevnad och bättre livskvalitet. Det visar en studie som har väckt stor uppmärksamhet vid den europeiska cancerkongressen ESMO i Milano. Patienter som behandlas med en läkemedelskombination som innehåller Afinitor, lever längre utan att deras sjukdom fortsätter att utvecklas än om de behandlas med enbart Sandostatin LAR. Afinitor stryper näringstillförseln till tumören, minskar ämnesomsättningen i cellerna och blockerar cancercellernas möjligheter att dela sig.

Studien omfattar 429 patienter med neuroendokrina tumörer (NET) som hade spridit sig. Neuroendokrina tumörer kan bildas i olika körtlar i bland annat mag-tarmkanalen, lungorna och bukspottkörteln. I Sverige insjuknar mellan 400 och 500 personer om året i någon form av NET, lika många som drabbas av livmoderhalscancer. NET är trots det en okänd sjukdom.

Patienterna i den uppmärksammade studien behandlades med antingen Sandostatin LAR och Afinitor, eller Sandostatin LAR och placebo. Resultaten visade att kombinationsbehandlingen förlängde tiden utan att sjukdomen fortskred till 16,4 månader jämfört med 11,3 månader för dem som fick enbart Sandostatin LAR.

Afinitor har i en tidigare studie visat sig förlänga tiden fram till att sjukdomen fortsatte att utvecklas hos patienter med neuroendokrina tumörer i bukspottkörteln, något som betecknats som ett genombrott i behandlingen av denna aggressiva cancerform. Mot bakgrund av detta, och de nu presenterade resultaten, planeras en ansökan om godkännande även för behandling av patienter med avancerad neuroendokrin tumörsjukdom. Därmed kan en grupp svårt sjuka cancerpatienter få ytterligare ett behandlingsalternativ.

Fakta om Sandostatin LAR
Sandostatin LAR är en så kallad somatostatinanalog. Somatostatin är ett kroppseget hormon som kontrollerar produktionen av tillväxthormoner och hormonliknande ämnen (peptider). Vid NET kan så stora mängder bildas att somatostatinet inte räcker till. Sandostatin LAR har en liknande dämpande verkan på hormonutsöndringen som naturligt somatostatin men med kraftfullare och längre effekt.

Läkemedlet är godkänt för att lindra svåra hormonutlösta symtom från neuroendokrina tumörer i mage och tarmar och bukspottkörteln och för behandling av den ovanliga sjukdomen akromegali (jätteväxt). Sandostatin LAR ges som injektion.

 

Fakta om Afinitor
Afinitor (everolimus) är en tablett som tas en gång om dagen. Läkemedlet är en så kallad mTOR-hämmare och påverkar cancercellerna på flera sätt. Näringstillförseln till tumören stryps, ämnesomsättningen minskar och cancercellernas möjligheter att dela sig blockeras. Afinitor är redan godkänt för behandling av spridd njurcancer. Effekten av Afinitor studeras vid en rad olika cancerformer som bröstcancer, levercancer och lymfom.

Radiant-2-studien
Radiant-2 är en internationell placebokontrollerad fas III-studie där 429 patienter med spridd neuroendokrin tumörsjukdom deltog. Källa: RAD001 In Advancer Neuroendocrine Tumors (RADIANT-2)

Film – så fungerar mTOR-hämning:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/video/view/saa-fungerar-mtor-haemmare-3247

Nyhetsgrafik – så fungerar mTOR-hämning:
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/novartis_onkologi/image/view/saa-fungerar-mtor-haemmare-44205

Novartis
Med tydlig fokus på växande områden erbjuder Novartis en bred produktportfölj: innovativa läkemedel, förebyggande vaccin, diagnostiska verktyg kostnadsbesparande generiska produkter och produkter inom receptfria läkemedel för egenvård. Novartis är det enda läkemedelsföretaget med en ledande position inom alla dessa områden. Omsättningen för hela företagsgruppen uppgick 2009 till 44,3 miljarder USD och investeringar i forskning och utveckling till 7,5 miljarder USD. Novartis har sitt huvudkontor i Basel, Schweiz och finns representerat i mer än 140 länder med sammanlagt omkring 100 000 anställda. För ytterligare information om företaget: www.novartis.se